Skip navigation.
Home

تصاویر

تصاویر در بسیاری شرایط بهتر از کلمات می توانند گویای حقایقی تلخ از نقض حقوق بشر باشند. از بازدیدکنندگان عزیز دعوت می کنیم که با ارسال تصویر خود ما را در غنی کردن هرچه بیشتر این مجموعه یاری فرمایند

مجموعه مکاتبات آیت الله منتظری در مورد اعدامهای سال 1367

این مجموعه مکاتبات ، اسنادی تاریخی است که می تواند محققین را بر نحوه و طرز تفکر زمامداران در دوران وقوع فاجعه اعدامها در سال 1367 آگاه سازد . در این فاجعه هزاران ایرانی قربانی شدند. با این امید که تفکر و عبرت اندیشمندان از وقوع چنین فجایعی جلوگیری نماید ، این تصاویر را در اختیار بازدید کنندگان محترم قرار می دهیم.

Syndicate content