Skip navigation.
Home

گزارش ، اطلاعیه و بیانیه

بیانیه ها و گزارشات مندرج در این قسمت جهت اطلاع رسانی منتشر شده است و لزوما به معنای تائید محتوای آن از طرف سایت آگاهی نمی باشد.

بیانیه ‌کانون نویسندگان ایران به مناسبت هجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

هجده سال از خزان هولناک سال۱۳۷۷ گذشت. اما روشنایی هنوز در پرده های تو در تو و تاریکِ ابهام زندانی ست. هر چند در آن پاییز مرگبار شاخه‌ها و برگ های قتل های سازمان‌یافته و سیاسی- عقیدتی نمایان شد، اما ریشه های رویکرد ارتجاعی کشتار و حذف مخالفان و دگراندیشان نه تنها همچنان برجامانده است بلکه سیر آن را می‌توان تا نخستین سال های پا‌‌گرفتن حاکمیت جدید پی گرفت.

بعد از اعتراف به جنایت، محل گورهاى دسته جمعى را به خانواده ها نشان بدهید، شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

چندی پیش، مصادف با سالگرد کشتار هولناک دستجمعی زندانیان سیاسی تابستان سال ۶۷، اقدام شجاعانه و تحسین برانگیز چند تن از شهروندان در داخل کشور، برای نخستین بار برخی از عاملان این کشتار را مجبور به شکستن سکوت ساخت. از جمله مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی و برخی دیگر به فاجعه هولناک کشتار زندانیان و به جنایات خود اعتراف نمودند.

بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران به مناسبت سفر حسن روحانی به اروپا

رئیس جمهور ایران با دادن قول‌هایی مانند دفاع از حقوق شهروندی، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، رفع حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، موفق به کسب آرای مردم گردید. اما او پس از احراز مقام ریاست جمهوری، به وعده‌های دروغین خود نیز، پشت پا زد و نقض آشکار حقوق بشر و افزایش اعدام ها هم چنان در ایران ادامه یافت.

اکنون که سه سال از عمر دولت روحانی و چند ماه از حل مناقشه هسته ای می گذرد، او با انجام سفرهای اروپایی خود، تلاش می کند سیمای دیگری از حکومت اقتدارگرای حاکم بر ایران را به نمایش بگذارد. از زمان روی کارآمدن حسن روحانی،علیرغم وعده های حقوق بشری او، نه تنها نقض ابتدایی ترین حقوق شهروندی ایرانیان کاهش نیافته است، بلکه سرکوب و دستگیری کارگران، دگراندیشان، هنرمندان و روزنامه نگاران... همچنان ادامه دارد. هنوز آمران و عاملان اسید پاشی به سر و روی زنان ایرانی که کسانی جز مأموران امنیتی جمهوری اسلامی نیستند، شناسایی، دستگیر و محاکمه نشده اند.

شورای حقوق بشر باید قطعنامه‌ مربوط به مدافعان حقوق بشر را تصویب کند، بیانیه ۴۵ سازمان و نهاد حقوق بشری جهان

پاریس‌ـ‌ ‌ژنوـ کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید از تصویب قطعنامه‌ی حساس مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر پشتیبانی کنند و به ۳۰ اصلاحیه‌ی پیشنهادی چین، کوبا، مصر، پاکستان و روسیه با هدف تضعیف اساسی آن، رأی منفی بدهند.

چهل و پنج سازمان‌ غیردولتی از تمام مناطق جهان از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در نامه‌ای به دولت‌ها، اعلام کردند که این قطعنامه‌ ـ که به وضعیت فعالانی که برای پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌کوشند و محافظت از آنها توجه دارد ـ واکنشی به موقع، متوازن و مهم به شرایط روبه‌وخامت سرکوب مدافعان حقوق بشر است.

شرکت فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در کنفرانس مهم منطقه ای درباره مجازات اعدام

اولين کنگره منطقه ای در سال ۲۰۱۲ در مراکش برگزار شد و به اين موضوع در خاورميانه و آفريقای شمالی پرداخت. کنگره امسال که «با هم عليه اعدام» (ECPM) و «ائتلاف جهانی عليه اعدام» (WCADP) به طور مشترک برگزار می کنند برای اولين بار در آسيا برگزار می شود و به اين موضوع در آسيا می پردازد.

فلورانس بليويه، رييس ائتلاف جهانی عليه اعدام و نايب دبيرکل فدراسيون، گفت: «مجموع افرادی که هر سال در آسيا اعدام می شوند از مجموع اعدام ها در سراسر جهان بيشتر است. ديدار و همکاری کنشگران اصلی منطقه برای تعيين راهبردهای مشخص و فعاليت های لازم برای الغای مجازات اعدام بسيار مهم است.

آنچه بر نرگس محمدی، کنشگر کارزار لگام روا می دارند، اطلاعیه لگام

آنچه بر نرگس محمدی، کنشگر کارزار لگام روا می دارند، اطلاعیه لگام
مطلع شديم که در تاريخ ۲۰ دی ۱۳۹۳ خانم نرگس محمدی به شعبه ۲ دادسرای اوين احضار شدند. ايشان پس از چندين جلسه احضار و بازجويی و تفهيم اتهامات سنگين اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت ملی و فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی، به موجب فعاليت های مدنی و حقوق بشری با اتهام جديدی تحت عنوان عضويت در تاسيس گروه غير قانونی و ضد امنيتی «لگام» رو به رو شده است. اين اتهام را بازپرس پرونده به ايشان تفهيم و آخرين دفاع را نيز اخذ و جهت رسيدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست آقای صلواتی ارسال کرده است.

بيانيه کنشگران کارزار لگام پيرامون اعدام های اخير

بيانيه کنشگران کارزار لگام پيرامون اعدام های اخير
در حاليکه بيش از يک هفته از توافق هسته ای ايران با قدرت های بزرگ جهانی نمی گذشت، قوه ی قضاييه در اقدامی تعجب بر انگيز به اجرای حکم های اعدام گسترده ای دست زد که تا کنون اجرا نشده بودند. در ميان اعدام شدگان تنی چند نيز به اتهام های سياسی اعدام شده اند. هم چنين افرادی به چوبه ی دار سپرده شده اند که در زمان ارتکاب جرم کم تر از ۱۸ سال داشتند.

درخواست چهار گروه فعال حقوق بشر ايرانی برای اعزام يک هيئت بين‌المللی غير دولتی به ايران به منظور تحقيق پيرامون وضعيت حقوق بشر

 

ترجمه درخواست جمعی از گروههای فعال حقوق بشر ايرانی به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر

کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل!

نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر!

کارنامه عملکرد رژيم جمهوری اسلامی ايران در رابطه با حقوق بشر مملو از نقض حقوق اوليه و بديهی مردم ايران است و در اين ميان هيچ عرصه ای از زندگی شخصی، اجتماعی و سياسی آنها از تعرض و آسيب در امان نمانده است. بويژه موج سرکوب مردم بدنبال اعتراض مسالمت آميز به نتايج انتخابات رياست جمهوری نشان از گستردگی و بيرحمی ماشين سرکوب رژيم دارد که دهها کشته، دستگيری های وسيع، محکوميت های فراوان به زندان، شکنجه و تجاوز و ... را بدنبال داشته است.

ایران آفت زده در رده بدترین کشورها از لحاظ آزادی اقتصادی

دی 1391

iran-eghtesad-j-

در رده‌بندی سال ۲۰۱۳ کشورها از نظر «آزادی اقتصادی» که به تازگی در آمریکا منتشر شده است، ایران در میان ۱۷۷ کشور، در جایگاه ۱۶۸ و در میان کشورهای «بسته» قرار گرفته است. سال ۲۰۱۲، ایران در میان ۱۷۹ کشور، رتبه ۱۷۱ را به خود اختصاص داده بود.

Syndicate content