Skip navigation.
Home

حقوق زنان

HoghooghZan.JPG

میزان خشونت خانگی علیه زنان افغان بیش از 90 درصد است

HosnBanu_Ghazanfar شهرزادنیوز: آمار خشونت علیه زنان در افغانستان به بیش 90 درصد رسیده، که بر اساس عادات و رسوم غلط جنبه دینی هم به خود گرفته است.

دکتر حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان افغانستان با بیان این مطلب به مناسبت روز جهانی نفی خشونت علیه زنان افزود که خشونت تنها مختص خشونت مرد علیه زن نیست، بلکه خشونت زن علیه زن هم وجود دارد، مانند خشونت مادران علیه فرزندان دختر و بستگان داماد علیه عروس.

جایگاه و نقش زنان در توسعه

يكي از اهداف هشتگانه توسعه هزاره سوم ملل متحد برابري جنسيتي و توانمندي زنان است. اين اهداف هشتگانه تا سال 2015 بايد محقق شود و همين نكته كه ارتقاي برابري جنسيت و توانمندي زنان يكي از اهداف هشتگانه توسعه هزاره سوم ملل متحد است به تنهايي گوياي اهميت و توجه ويژه به مقام زن در سازمان ملل متحد است. اجلاس سران كه در سال 2000 در رابطه با اهداف هزاره سوم برگزار شد.

سازمان ملل: شکاف عمیق اقتصادی مردان و زنان در ایران

شهرزادنیوز - در نشست خبری سالانه نمایندگان کارگزاری‌های تخصصی و صندوق‌های سازمان ملل متحد در ایران، "م. هولکی اوز"، نماینده‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، در رابطه با تصویب قانون هدفمند کردن رایانه‌ها در ایران گفت، جدول مربوط به میزان فعالیت اقتصادی ایران گویای این واقعیت است که شکاف عمیقی بین فعالیت اقتصادی مردان و زنان وجود دارد و تامین درآمد در شرایط فعلی به نفع زنان نیست.

مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن نیاز پایدار جامعه معاصر است


لیزا سروش


امروز همه برا ی برابری زن و مرد مبارزه داریم ، همه تلاش می کنیم تا بتوانیم به شکلی از اشکال اشکی از چشم مادری را پاک نمایم ، هر یک به نوبه خود هم آواز به دردی هر انسانی هستیم ، هر یک برای ادای رسالتی پیشگامی می جویم، اثبات این همه بیانات ، همدردی مردم عزیر و پرو غرور با خانم شکریه است .

بیانیه « کمپین 50 درصد » مطالبات زنان افغانستان از ریاست جمهوری آینده و دیگر منتخبین

ما، بخشی از فعالان حقوق شهروندی و حقوق زنان، به عنوان فعالین جامعه مدنی در عرصه های مختلف صنفی، مطبوعاتی، سازمان های غیردولتی، احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی هستیم که طی سالیان گذشته راه های گوناگون و صعب العبوری را برای تحقق خواسته ها و مطالبات زنان و بهبود وضعیت زندگی آنان پیموده ایم و هرگاه ضرورت اقتضا می کرده، برای تحقق این خواسته ها در کنار هم گام برداشته ایم. امروز نیز مصمم شده ایم، به منظور ارائه بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری را شکل دهیم. این ائتلاف که هدف آن طرح مطالبات زنان است, درصدد حمایت از کاندیدایی خاص و یا مداخله در حق شهروندان در انتخابات نیست. بلکه میخواهد صدای زنان این سرزمین را هرچه رساتر به گوش جامعه برساند.

حجاب در چشم سركوبگر و سركوب شونده

پوشش زنان همواره در 30 سال گذشته يكي از اصلي ترين مسائل داخلي براي نظام حاكم بر ايران بوده و كمرنگ و پررنگ شدن سخت گيري در نوع پوشش زنان در طول اين مدت رابطه ي معناداري با تحولات سياسي كشور داشته است.

با سپري كردن دهه ي شصت و روي كار آمدن دولت سازندگي، پوشش زنان ضمن حضور بيشتر آنها در جامعه، دست كم در رنگ دچار تحول اندكي شد و از يكسانيِ سياه - خاكستري به در آمد.

Syndicate content