Skip navigation.
Home

فیلمها

از شما دعوت می کنیم که در صورتیکه فیلمهائی در جهت ترویج حقوق بشر در اختیار دارید برای سایت ارسال فرمائید.

بني آدم اعضاي يك ديگرند يا كه از حيوان كمترند

{flv}documents_center/91/tv3_monos_flv_11730{/flv}

ویدئو: شکنجه جنسی در زندان‌های ایران؛ شهادت آذر آل کنعان

 

قسمتی از شهادت آذر آل کنعان/ جنایت بی عقوبت- گزارش اول: شکنجه و آزار جنسی زندانیان سیاسی زن در دهه ۶۰

عدالت برای ایران هم زمان با ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر،اولین گزارش تحقیق پیرامون شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن را منتشر کرده بود. در این گزارش که با نام «جنایت بی‌عقوبت» منتشر شد، موارد متعدد تجاوز، شکنجه جنسی و خشونت های مبتنی بر جنسیت در زندان‌های ایران در دهه ۶۰ شمسی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

{flv}documents_center/72/tortured_woman_flv_30432{/flv}

قدمی برداریم

برداشتی آزاد از نوشته رها ثابت زندایی بهایی در شیراز

{flv}documents_center/72/ghadami_bardarim1_flv_18894{/flv}

فیلمی در رابطه با زمین های کشاورزی بهائیان روستای ایول که به بیت رهبری تقدیم می شود

{flv}documents_center/200/bahais_forced_to_hand_over_their_lands_to_supreme__19427{/flv}

The Story of Human Rights

{flv}video/HumanRights/The_Story_Of_Human_Rights{/flv}

ماده سی اعلامیه جهانی حقوق بشر

{flv}video/HumanRights/YHRI_Human_Right_30{/flv}

ماده بیست و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر

{flv}video/HumanRights/YHRI_Human_Right_29{/flv}

ماده بیست و هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر

{flv}video/HumanRights/YHRI_Human_Right_28{/flv}

ماده بیست و هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر

{flv}video/HumanRights/YHRI_Human_Right_27{/flv}
Syndicate content