Skip navigation.
Home

اسناد و مدارک

در این قسمت تصویر اسناد و مدارک مرنبط با قضیه کسب حقوق جامعه بهائیان ایران به اشتراک گذاشته می شود
از همه کسانی که اسناد و مدارکی از این قبیل در دسترس دارند تقاضا داریم که به آدرس سایت ارسال فرمایند تا این مجموعه هرجه غنی تر و پربار تر گردد.

نامه تهدید آمیز به بهائیان رفسنجان

تصویر اخطاریه و تعهد نامه ای که در دیماه 1389 و متعاقب بروز آتش سوزیهای متعهد در مغازه های بهائیان ، از طرف گروهی مشکوک به درب خانه بهائیان در شهر رفسنجان ارسال شده است.

نامه پدر سحر ثابتیان به آموزش و پرورش استان مازندران

طبق گزارشات رسیده دانش آموز دبیرستان الزهرای ساری ، خانم سحر ثابتیان ، از تاریخ نهم آبانماه 1389 از دبیرستان اخراج گردیده است . این اقدام مدیر دبیرستان و مسئولین آموزشی که صرفا بر مبنای تعصبات مذهبی و در جهت تحمیل عقاید خود بوده ، متاسفانه با بی توجهی مسئولین آموزش و پرورش این شهرستان ، پشتیبانی می گردد. به پیوست متن نامه پدر این دانش آموز به آموزش و پرورش استان ثبت می گردد:

کالبد شکافی یک نامه تهدیدآمیز

یکی از نامه‌های تهدید آمیزی که گاه و بیگاه برای آقای روح الله رضایی ارسال می‌شده است

رنجنامه زنان ایول

اسناد مربوط به قطع حقوق بازنشستگی آقای مسعود کمالی سروستانی و دادخواهی ایشان

آقای مسعود کمالی سروستانی ، فرهنگی بازنشسته بهائی ، تنها شش ماه فرصت استفاده از حقوق بازنشستگی خود را یافت و پس از انقلاب اسلامی ، تنها به دلیل اعتقاد قلبی خود ، از دریافت حقوق محروم شد. متاسفانه دادخواهی و احقاق حقوق وی از طریق مراجع قانونی ، با مانع تعصبات مذهبی روبرو شده و ایشان همچنان از دریافت حق خود محروم هستند .در این مجموعه ضمیمه ، اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را مشاهده می نمائید

نقض حقوق جامعه بهائیان ایران

مقاله دکتر موژان مومن با عنوان اختناق اقتصادی جامعه بهائی ایران که در ادرس ذیل منتشر شده است :
http://nofilter.agahee.org/node/729
حاوی اسناد و مدارک مستندی به همراه ترجمه انگلیسی آنها می باشد که این مدارک در فایل ضمیمه موجود است

 

متن کیفرخواست و لائحه دفاعیه هفت نفر از مدیران جامعه بهائی همدان

در این مجموعه متن لائحه دفاعیه و نیز کیفرخواست دادستان برای هفت نفر از مدیران جامعه بهائی همدان به همراه تصاویر آن گرد آوری شده است. علی رغم نظر مساعد قاضی و شرایطی که همگان منتظر حکم تبرئه و آزادی قریب الوقوع این افراد بودند ، شهر همدان با ناباوری اجساد شکنجه شده این هفت نفر را در بیمارستان شهر مشاهده کرد. گسترش اتهامات بی اساس و جلوگیری رسانه ها از ارائه پاسخ توسط بهائیان ، گروهی از متعصبان مذهبی را به انجام چنین ستمگریهایی تحریک می کند و این حوادث تلخ در بیش از دویست مورد در نقاط مختلف کشور ایران بعد از انقلاب اسلامی رخ داده است.

رای دیوان عدالت اداری در مورد دانشجوی بهائی افروز میرزائی

رای دیوان عدالت اداری در مورد دانشجوی بهائی افروز میرزائی

رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج دانشجوی بهائی خانم رزیتا تشکر

رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج دانشجوی بهائی خانم رزیتا تشکر از دانشگاه پیام نور واحد اصفهان

اسناد مربوط به مظالم وارده بر خانواده آقای کمال یزدان پناه

مدارک و اسناد مربوط به مظالم وارده بر یک خانواده بهائی که در طول سی سال صورت گرفته است. جناب آقای کمال یزدان پناه سرپرست خانواده مذکور اجازه فرموده اند و این مدارک را برای سایت ارسال داشته اند.

Syndicate content