پیش از طرح کلی سخنانم در مورد حقوق بشر و زنان در ایران[1]، لازم می دانم اشاره ای مختصر به مفهوم حقوق بشر و شناخت از دلایل ضروری شکل گیری و لزوم اجرای مفاد آن، داشته باشیم تا از رهگذر آن بتوانیم ملاک هایی برای سنجشِ  نسبتاَ درستی از موقعیت و «وضعیت حقوق