Skip navigation.
Home

زندان زنان

شهادت نامه مریم اکبری منفرد در مورد زندانهای زنان

مریم اکبری منفرد، زندانی بند زنان زندان اوین که به ۱۵ سال زندان محکوم است در واکنش به بازدید سفرای ۴۵ کشور جهان از زندان اوین و تعریف‌های برخی از سفرا پس از دیدار از اوین نامه‌ای خطاب به آن‌ها نوشته و در آن بخشی از واقعیت موجود که در بند زنان زندان‌های اوین، شهر ری و گوهر دشت کرج داشته را طی هشت سالی که تاکنون در زندان بوده بیان کرده است.

Syndicate content