Skip navigation.
Home

آزادی اقتصادی

ایران آفت زده در رده بدترین کشورها از لحاظ آزادی اقتصادی

دی 1391

iran-eghtesad-j-

در رده‌بندی سال ۲۰۱۳ کشورها از نظر «آزادی اقتصادی» که به تازگی در آمریکا منتشر شده است، ایران در میان ۱۷۷ کشور، در جایگاه ۱۶۸ و در میان کشورهای «بسته» قرار گرفته است. سال ۲۰۱۲، ایران در میان ۱۷۹ کشور، رتبه ۱۷۱ را به خود اختصاص داده بود.

Syndicate content