Skip navigation.
Home

محمد مختاری

بیانیه ‌کانون نویسندگان ایران به مناسبت هجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

هجده سال از خزان هولناک سال۱۳۷۷ گذشت. اما روشنایی هنوز در پرده های تو در تو و تاریکِ ابهام زندانی ست. هر چند در آن پاییز مرگبار شاخه‌ها و برگ های قتل های سازمان‌یافته و سیاسی- عقیدتی نمایان شد، اما ریشه های رویکرد ارتجاعی کشتار و حذف مخالفان و دگراندیشان نه تنها همچنان برجامانده است بلکه سیر آن را می‌توان تا نخستین سال های پا‌‌گرفتن حاکمیت جدید پی گرفت.

پدر شهید مختاری: خواسته ما شناسایی قاتل فرزندم است

mohammad-mokhtari.jpg

بهمن 90

 

جرس:

مژگان مدرس علوم:

محمد مختاری دانشجوی بیست و دو ساله حامی جنبش سبز بود که در تظاهرات 25 بهمن 89 بر اثر شلیک مستقیم گلوله به شهادت رسید. با گذشت نزدیک به یک سال از شهادت این شهید حامی جنبش سبز پیگیری های خانواده او برای شناسایی عاملین قتل فرزندشان تاکنون به نتیجه نرسیده است.

Syndicate content