Skip navigation.
Home

مقالات و مباحث نظری

آغاز سال تحصیلی و طعم تلخ تبعیض و تفکیک های جنسیتی/ آزاده دواچی

 کمتر از یک هفته از اول مهرماه، آغاز سال تحصیلی 1390 خورشیدی، می گذرد. سال تحصیلی که برای هر دانش آموز و دانشجویی می تواند روزهای پُر خاطره و دل انگیزی باشد. اگر چه که برای بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان شاید اینگونه نباشد، چرا که آغاز سال تحصیلی جدید برای بسیاری از آنها به منزله چشیدن طعم نابرابری های جنسیتی و تفکیک هایی است که چندان خوش آیند نیست.

حقوق بشر و تعدد فرهنگی [1]

ترجمه مقاله ای به قلم کایزر بارنز

فرصت مغتنمی است در اوّلین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در برزیل،زمانی که ملاحظات گوناگونی در خصوص اصول سازندهء قانون، اخلاقیات و سیاستِ حقوق بشر در حال بررسی است؛در باره حقوق بشر و تعدّد فرهنگها به بحث بپردازیم.[2] به عنوان عضوی از جامعهء بهائی،جامعه‌ای جهانی با فرهنگهای متعدد،که معتقد است مسیر حقوق بشر باید با اصول روحانی نیز توأم گردد،شور و شوقم دراین موقعیّت افزایش یافته است. من هم مانند شما اطمینان دارم که فرهنگ جهانی حقوق بشر در حال تکامل است، چنان که حضرت بهاءالله، شارع امر بهائی می فرمایند:"موازین برابر در مورد حقوق انسانی باید اتّخاذ گردد و به کار گرفته شود." [3]
مضمون "تعدّد فرهنگی" در بر گیرنده این سؤال است که آیا حقوق بشر بین‌المللی، مانند موارد مذکور در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،در کلّیه جوامع کاربرد دارد؟؛ یا آیا دولتها می‌توانند حقوق مزبور را بر اساس تفاوت‌های کشورها در سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره بنحوی متمایز تعبیر کرده،به کار ببرند؟

"برای حقوق بشر"، سعيد درخشندی

تقديم به حشمت الله طبرزدی ، محمد صديق کبودوند و تمامی آزادگان
فراموش شده ايران زمين، آنان که استوار بر سر پيمان خود مانده‌اند.

بند زنان اوین؛ اصلا تو را آورده اند اینجا تا یک قاتل فرمانروای تو باشد تا بشکنی

سبا (مستعار) -زندان اوین
مقاله وارده
prison_women

 

تقدیم به معلم شهید

نمی شناختمش. نه تا بحال او را ندیده بودم و نه از مرامش چیزی می دانستم. همین قدر می دانستم که معلم است؛ که چند سالی در زندان است، همین. اما نگاهش را دوست داشتم، بلاخره معلم بود، معلمی هم شغل انبیاست. در این مدت اخبارش را مدام می خواندم، شکنجه می شد، انفرادی می رفت و ...

Syndicate content