Skip navigation.
Home

گزارشگر ویژه حقوق بشر

کارشناس سازمان ملل متّحد از «جوّ هراس» در ایران نگران است

ahmad-shahid.jpg
آبان ۱۳۹۱ 

 

سازمان ملل متّحد، ١٠ آبان ١٣٩١(٣١ اکتبر ٢٠١٢) سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی - کارشناس سازمان ملل متّحد دربارۀ حقوق بشر در ایران ضمن توصیف «جوّ هراسی» که در آن روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها بر خلاف قانون با دستگیری و زندان روبرو می‌شوند و امیدی به برخورداری از روند قانونی ندارند، به مجمع عمومی گفته از وضعیت کشور «عمیقاً نگران» است.

در واکنش به شهید، ایران قوانین اینترنتی‌اش را به آزادی بیان بی‌ارتباط دانست

 آبان 1391

 

رادیو فردا :

جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز پنج‌شنبه، چهارم آبان‌ماه، در بیانیه‌ای رسمی انتقادات گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، درباره قوانین اینترنتی سخت‌گیرانه در ایران را رد کرد و آنها را به موضوع آزادی بیان بی‌ارتباط دانست.

هشدار گزارشگران ویژه حقوق بشر به جمهوری اسلامی: اعدامها را متوقف کنید

ahmad-shahid.jpg

 

 

چهار گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد اعدام اخیر یک نوجوان در ایران را محکوم کردند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا فورا مجازات اعدام را متوقف کند.

نامه روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر

12zendanistrike3.jpg
۴ تیر , ۱۳۹۰

خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا

جمعی از روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور در نامه ای به احمد شهید، از اعتصاب غذای زندانیان و موارد نقض حقوق بشر نوشتند.

به دنبال نامه روزنامه‌نگاران داخل ایران خطاب به زندانیان در اعتصاب غذا و درخواست برای شکستن اعتصاب، روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور نیز در نامه‌ای احمد شهید؛ گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را مخاطب قرار داده و خواستار توجه او به این مساله شدند.

نامه تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر

ahmad-shahid.jpg
۲ تیر , ۱۳۹۰
 
خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا

تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر به “احمد شهید” گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل نامه نوشتند.

Syndicate content