Skip navigation.
Home

امید قنبری ، ساری ، بهائیان

افزایش فشار بر روی خانواده امید قنبری

omid_ghanbari.jpg

مراجعه مامورین برای بازداشت خانم فتانه نوری

بعد از ظهر یکشنبه 28/9/89 ماموران اطلاعات ساری با حکمی دست نویس مبنی بر بازداشت خانم فتانه نوری- همسر جناب امید قنبری - به منزل پدری و پدر شوهر ایشان مراجعه کردند. حوالی ساعت 1 بعد از ظهر به منزل پدری ایشان رفتند و با توجه به اینکه اعضای خانواده خانم نوری منزل نبودند، تقریبا ساعت 15:30 به منزل پدر شوهر ایشان رفتند. در هنگام مراجعه به منزل پدر آقای امید قنبری ، به جای معرفی خود از پشت آیفون اظهار کردند که بسته ای برای ایشان رسیده است، بیایند و تحویل بگیرند. اما در حقیقت 11 مامور پس از نشان دادن حکمی دست نویس مبنی بر بازداشت خانم فتانه نوری وارد منزل ایشان شدند و با وجودی که تنها حکم بازداشت وی را بهمراه داشتند، به تفتیش وسایل منزل پرداختند.

سه گونی از کتب بهایی و یک نسخه قدیمی "قرآن مجید" ، تعدادی سی دی و نوار و یک دستگاه رسیور را ضبط کردند و دیش را نیز خراب نمودند. عکسهای پیشوای دینی و اماکن مقدسه بهایی را در نهایت بی حرمتی با خود بردند. برخی مامورین به مقدسات آیین بهایی و به اعضای خانواده بسیار هتاکی و بی احترامی نمودند. به علاوه از خانم رویا قنبری– خواهر جناب امید قنبری – به صورت شفاهی اعلام کردند که فردا صبح خود را به اطلاعات ساری معرفی کنند.

نامه دادخواهی پدر امید قنبری به مسئولین امور

omid_ghanbari.jpg

اینجانب قنبر‌علی قنبری متولد سال 1321 هـ . ش پدر صباح (امید) قنبری ، یکی از بازداشت شدگان بهائی مقیم ساری، با اطلاع شما می‌رسانم که صبح پنجشنبه 18/9/89 پس از تماس‌های متعدد به تلفن مغازه، منزل و همراه فرزندم و عدم پاسخگویی ایشان باعث نگرانی اینجانب و همسر و مادر و خواهرانش شد که پس از رفتن به محیط کاری ایشان و مواجه شدن با مغازۀ بستۀ او ، نگرا نی و اضطراب خانواده دوچندان شد. با پرس و جو از بقیۀ مغازه داران پاساژ، مطرح کردند که حوالی ساعت 9:45 تا 10: 15 یک گروهی با رفتار خشونت‌بار به مغازۀ ایشان رفته و او را با خود بردند. این گروه مأموران اطلاعات بودند که بدون هیچگونه حکم رسمی دادگاهی و بدون دادن اطلاع به خانواده حول ساعت مذکور، ایشان را از محل کار به بازداشتگاه اطلاعات بردند و باعث ناراحتی و تشویش بسیار زیادی برای ما گردیدند و از آنجایی که پسرم عضو هیچ گروه سیاسی ، غیر‌اخلاقی و غیر‌قانونی نبوده این دستگیری ما را بیشتر در شک و شبهه قرار داد و بر نگرانی خانواده افزود.

با مراجعه به دادگاه انقلاب ساری مطرح نمودند که هیچ حکم کتبی اینجا نیامده و تا شنبه اتهام ایشان تفهیم می‌گردد. روز شنبه دوباره به همان دادگاه رفتیم و پس از صحبت با بازرس مربوطه پسرم را با سه تن از افراد اطلاعات در حالی که دستبند در دست داشت به سمت داخل دادگاه بردند. اجازۀ دیدار به ما ندادند و

Syndicate content