Skip navigation.
Home

قتلهای زنجیره ای

ملت ایران هرگز قتل های زنجیره ای نفرت انگیز را از یاد نخواهد برد

بیانیه جبهه ملی ایران در سالگرد قتلهای زنجیره ای


دوازده سال ازآن جنایت هولناک گذشت . در شامگاه روز اول آذر1377 داریوش فروهر و همسر فداکارش پروانه رهبران حزب ملت ایران که از سال های دهه بیست و از زمان نوجوانی در راه آزادی و استقلال و در صفوف نهضت ملی ایران به رهبری مصدق بزرگ مبارزه کرده بودند در منزل مسکونی خود به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به نحوی فجیع و با ضربات کارد به قتل رسیدند. در همان ایام

Syndicate content