Skip navigation.
Home

سيدمحمدحسين کاظمينی بروجردی

بی خبری از سرنوشت آیت الله بروجردی و شش تن از هوادارن وی

6yar-broujerdi.jpg

خبرگزاری هرانا - بی خبری از سرنوشت ایت الله بروجردی و شش تن از هوادرانش به بیستمین روز خود رسید.

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" از سرنوشت و محل نگهداری این زندانیانی سیاسی، عقیدتی هیچ اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که وضعیت جسمی این روحانی سکولار پیش از انتقال به مکان نامعلوم بسیار وخیم و بحرانی گزارش شده بود، بطوریکه

دستگيری شش تن از هواداران روحانی زندانی سيدمحمدحسين کاظمينی بروجردی

با گذشت ۵ روز از حمله به منزل هواداران آقای سيدحسين کاظمينی بروجردی و دستگيری ۶ تن از اين افراد، هنوز هيچ گونه اطلاعی از محل نگهداری و سرنوشت آنان در دست نيست. يکی از افراد نزديک آقای بروجردی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۷ آبان ۸۹، نيروهای امنيتی به منزل تعدادی از هواداران آقای بروجردی روحانی دگر انديش که هم اکنون در زندان به سر می برد، رفته و اقدام به تفتيش منزل و تخريب وسايل نموده و کليه مدارک شخصی، وجه نقد، اشيائ قيمتی، کامپيوتر و لب تاب های متعلق به اين افراد و خانواده هايشان را با خود برده اند. به گفته وی اقدام به تفتيش و ضبط وسايل شخصی افراد ياد شده بدون رعايت تشريفات قانونی مرتبط انجام پذيرفته است.

افراد بازداشتی عباتند از:

Syndicate content