Skip navigation.
Home

شکنجه زندانيان

دیده بان حقوق بشر:زندان های جمهوری اسلامی به تله‏ های مرگ تبدیل شده

sattar-beheshti.jpg
آبان 1391


اریک گلدستاین، معاون مدیر بخش خاور میانه در دیده: با بیش از دوازده کشته در چهار سال اخیر، زندان‏های ایران به سرعت به تله‏های مرگ تبدیل می‏شوند، بخصوص برای اشخاصی که از ابتدا نباید بازداشت می‏شدند

دیده بان حقوق بشر:مرگ وبلاگ نویس زندانی را تحقیق کنید

عدم پاسخگویی پدیده ای حکمفرما در زندان‏ها و بازداشتگاه‏های ایران

شکنجه های جسمی ، روحی و تطمیع زندانیان سیاسی بلوچ جهت اعتراف گیری

shekanje-jm-.jpg

آبان 1391

 

شکنجه های جسمی ، روحی و تطمیع زندانیان سیاسی بلوچ جهت اعتراف گیری علیه مولوی عبد الحمید

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در شکنجه گاههای وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی و تطمیع قرار دارند تا آنها را وادار به اعتراف علیه مولوی عبد الحمید رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان نمایند.

شکنجۀ وحشیانه زندانی سیاسی ارژنگ داودی توسط بازجویان وزارت اطلاعات

فروردین 1391


شکنجۀ وحشیانه زندانی سیاسی ارژنگ داودی توسط بازجویان وزارت اطلاعات در بند سپاه


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز چهارشنبه 30 فروردین ماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی پس از 5 روز متمادی شکنجۀ وحشیانه جسمی و روحی در بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت به سالن ایزوله شده 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج بازگردانده شد.

هشدارمادران عزادار درباره عواقب شکنجه زندانيان: افسردگی شديد، از دست دادن کليه، نگهداری در بخش مراقبت های ويژه،

چندين تن از مادرانی که يکی از عزيزان خود را طی حوادث بعد از انتخابات از دست دادند با انتشار بيانيه نسبت به شکنجه های روحی و جسمی که زندانيان سياسی متحمل می شوندشديدا ابراز نگرانی کردند وتصريح کرده اند که «جان و سلامتی زندانيان، پس از آزادی همچنان در خطر است.»

بيانيه موسوم به «مادران عزاردار پاک لاله» به موارد متعددی اشاره کرده است که زندانيان پس از آزادشدن با عواقب بسيار شديد روحی و جسمی مواجه شده اند. در اين بيانيه «هشدار»آميز از خانواده ها خواسته است که

Syndicate content