Skip navigation.
Home

روح الله رضایی

کالبد شکافی یک نامه تهدیدآمیز

ruhollah_rezai.jpg
چند روز پیش مصاحبه‌ای انجام دادم با آقای روح الله رضایی، شهروند بهائی. ایشان در این مصاحبه که برای اولین بار انجام می‌شد، شرح چهار مرتبه ربوده و شکنجه شدن خود را توسط عواملی به ظاهر خودسر! برایمان شرح دادند.

در طی مصاحبه ایشان به نامه‌های تهدید آمیزی اشاره کردند که گاه و بیگاه برای ایشان ارسال می‌شده است.
عکس یکی از نامه‌ها را می‌توانید در اینجا ببینید.
اینجا را کلیک کنید

اما متن نامه چنین است:

کالبد شکافی یک نامه تهدیدآمیز

یکی از نامه‌های تهدید آمیزی که گاه و بیگاه برای آقای روح الله رضایی ارسال می‌شده است

شرح ۴ مرتبه آدم‌ربایی و شکنجه‌ی شهروندبهایی

ruhollah_rezai.jpg
روح‌الله رضایی شهروند بهایی ساکن شیراز بعد از یک‌سال ماجرای آدم‌ربایی و شکنجه‌های وارده بر خود را شرح داده و تصاویر آن را منتشر کرد.

فشار و آزار و اذیت شهروندان بهائی چیز جدیدی نیست؛ اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، این فشارها تشدید شده است. آبان ماه سال گذشته، سرویس خبری جامعه بهائی، خبر از یک آدم ربایی داد. روح الله رضایی شهروند بهائی ساکن شیراز، در نیمه شب ربوده شده و مورد

Syndicate content