Skip navigation.
Home

حقوق بشر

نیاز به ثبت تجارب بومی حقوق بشری در ایران

سلاخی فعالین حقوق بشر و زنان در ایران

فرید نواندیش

این روزها اخبار روز، صدور حکم های زندان چندین ساله برای فعالیّن حقوق بشر و حقوق زنان است. صدور حکم های زندان طولانی مدّت از یک سال تا 12 سال همگی نشانی دارد از عزم جزم جریان حاکم برای به حاشیه راندن حقوق بشر و دور کردن ذهن جامعه از گفتمان نوپای حقوق بشر و حقوق زنان در ایران .

فی الواقع آنچه که امروز در کشورایران اتفاق می افتد سلاخی فعالین حقوق بشر و حقوق زنان است. اینگونه انتقام جوئی از افراد فعال در این حوزه ها نشان از

حقوق بشر و تعدد فرهنگی [1]

ترجمه مقاله ای به قلم کایزر بارنز

فرصت مغتنمی است در اوّلین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در برزیل،زمانی که ملاحظات گوناگونی در خصوص اصول سازندهء قانون، اخلاقیات و سیاستِ حقوق بشر در حال بررسی است؛در باره حقوق بشر و تعدّد فرهنگها به بحث بپردازیم.[2] به عنوان عضوی از جامعهء بهائی،جامعه‌ای جهانی با فرهنگهای متعدد،که معتقد است مسیر حقوق بشر باید با اصول روحانی نیز توأم گردد،شور و شوقم دراین موقعیّت افزایش یافته است. من هم مانند شما اطمینان دارم که فرهنگ جهانی حقوق بشر در حال تکامل است، چنان که حضرت بهاءالله، شارع امر بهائی می فرمایند:"موازین برابر در مورد حقوق انسانی باید اتّخاذ گردد و به کار گرفته شود." [3]
مضمون "تعدّد فرهنگی" در بر گیرنده این سؤال است که آیا حقوق بشر بین‌المللی، مانند موارد مذکور در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،در کلّیه جوامع کاربرد دارد؟؛ یا آیا دولتها می‌توانند حقوق مزبور را بر اساس تفاوت‌های کشورها در سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره بنحوی متمایز تعبیر کرده،به کار ببرند؟

کتاب: اختراعی به نام حقوق‌بشر

همزمان با موج اخیر اعدام‌ها در ایران، و درواقع به‌دلیل همین اتفاق، «اختراع حقوق‌بشر» Inventing Human Rights از لین هانت Lynn Hunt را می‌خوانم. شباهت‌های وضعیت فعلی در ایران، بخصوص وضعیت اعدام، شکنجه، و دیگر مصادیق نقض حقوق بشر در ایران ِ قرن ۲۱‌ام میلادی، و اروپای نیمه‌ی دوم قرن هجدهم میلادی جالب توجه هستند. درک می‌کنم که می‌شود از این فاصله‌ی ۲۵۰ ساله برداشت ناامیدانه کرد، اما من ترجیح می‌دهم به سمت مثبت این مساله نگاه کنم.

اینجا ترجمه‌ی چند بخش کوتاه از کتاب را می‌خوانید.

جویندگان آشتی

Syndicate content