Skip navigation.
Home

یاران ایران

ده‌هزارمین روز زندان هفت مدیر بهائی ایران

yaran_1.jpg

 فروردين ۱۳۹۱


نیویورک، ١٢ فروردین ١٣٩١ (٣١ مارس ٢۰١٢)، سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی – فردا ١۰۰۰۰ امین روزی است که هفت مدیر پیشین بهائیان ایران در مجموع در زندان گذراندهاند و طی آن از حقوقی که به موجب قوانین و مقرّرات خود ایران به زندانیان تعلّق میگیرد، محروم بودهاند.

اعتراض خانواده های سران بهاییان

Yaran.JPG
 بهمن ۱۳۹۰

خانواده حسن فتحی در مصاحبه با "روز" از صدور قرار کفالت برای این روزنامه نگار خبر دادند؛همزمان خانواده های رهبران بهایی از 4 سال زندان بدون مرخصی به "روز" گفته و خواهان برخورداری این زندانیان از حقوق قانونی خود از جمله مرخصی شدند.

حکومت ها برگرداندن احکام زندان توسط ايران را محکوم می کنند

۱۷ فروردين ۱۳۹۰ (۶ آوریل ۲۰۱۱)

ژنو، ۶ آوریل ۲۰۱۱ (سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی) – حکومت ها و سازمان های حقوق بشر بازگرداندن احکام ۲۰ سالۀ زندان برای هفت مدیر بهائی در ایران را به سرعت محكوم كردند.

ماه گذشته مسئولان زندان به این هفت نفر اطلاع دادند که احکام ۱۰ ساله – که پس از تبرئه شدن آنها از سه اتهام در دادگاه تجدید نظر در سپتامبر سال گذشته تعیین شد – اکنون به رأی دادگاه قبلی مبنی بر احکام ۲۰ سالۀ زندان بازگشته است. هیچ حکمی به صورت کتبی به زندانی ها یا وکلای ایشان نشان داده نشده است.

نگرانى شديد در مورد امنیت مدیران بهائی زندانی در ایران

yaran_2.jpg

۱۵ فوریه ۲۰۱۱ (۲۶ بهمن ۱۳۸۹) – هفت مدير زندانی بهائی به بندهای خطرناک‌تر زندان محل نگهداری‌شان منتقل شد‌ه‌اند.

در مورد دو زندانی‌ زن، شرايط جا به جا کردن آنها اين نگرانی را به وجود آورده که شايد اين تغيير به اين منظور بوده که فضائی نا‌امن و تهديد کننده برای سلامت آنها ايجاد شود.

جامعۀ جهانی بهائی اطلاع یافته که تا کنون یکی از اين خانم ها، فریبا کمال آبادی، از زمانی که به بند معروف «۲۰۰» در زندان گوهردشت فرستاده شده، مورد تهدید بدنى زندانیان ديگر قرار گرفته است.

گسترش حمایت از هفت رهبر زندانی بهائی ایران در سراسر جهان

Yaran.JPG
ژنو –درخواست آزادی هفت مدير بهائی ایرانی که بنا به گزارش ها، حکم زندان هر یک به ١٠ سال کاهش یافته در سراسر دنیا در حال گسترش است.

شخصیت های برجسته در هند، متخصصان پزشکی در اتریش، یک رهبر مسلمان از السالوادور و کنشگران حقوق بشر در آلمان در ابراز نگرانی به دولت ها و سازمان های غیردولتی بیشماری که تا کنون احکام صادره را آشکارا محکوم کرده اند پیوسته اند.

کاهش حکم مدیران جامعه‌ی بهایی به ۱۰ سال زندان

yaran_2.jpg
خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا

حکم حبس مدیران جامعه‌ی بهایی که در دادگاه بدوی به ۲۰ سال زندان محکوم شده بودند، به ۱۰ سال زندان کاهش پیدا کرد.

حکم بیست سال حبس هفت مدیر جامعه‌ی بهایی، در دادگاه تجدید نظر به ده سال تقلیل پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار رهانا، در حالی که مدیران جامعه‌ی بهایی ایران بر خلاف قوانین، بیش از ۸۰۰ روز در بازداشت موقت به سر بردند، سرانجام با حکم بسیار سنگین ۲۰ سال حبس مواجه شدند. با توجه به اخبار رسیده به رهانا، امروز این حکم به ۱۰ سال حبس کاهش پیدا کرد.
Syndicate content