Skip navigation.
Home

حقوق زنان

فیلمی در باره آموزش و محبت ، الهام بخش تماشاگران در جهان

۱۶ دي ۱۳۹۴ (۶ ژانویه ۲۰۱۶)
برگرفته از وب سایت سرویس خبری جامعه

مالاوی- فیلمی دربارۀ یک خواهر و برادر در روستایی در قلب آفریقا، قدرت سینما را برای کمک به تغییرات سازندۀ اجتماعی و تحرک بخشیدن به گفتگوهای هدفمند نشان می‌دهد.

فکرو ذکر بنیادگرایان مذهبی، بدن زنان است، شهلا شفیق

در سال ٢٠١٦ موضوع اسلام و اسلاميسم همچنان از مباحث داغ رسانه های عمومی در فرانسه است. روزنامه اومانیته، يکی از معتبرترين روزنامه‌های سراسری فرانسه، با گرايش چپ ، به تازگی ( جمعه ٢١ اکتبر) مصاحبه ای با شهلا شفیق منتشر کرد که توجه فراوانی برانگيخت. ترجمه فارسی اين مصاحبه را می خوانيد

تفکیک جنسیتی: تراژدی بی پایان تبعیض علیه زنان / آزاده دواچی

azadeh_davachi.jpg

 از دوران انقلاب مشروطیت به این سو که به تدریج با تلاش جانفرسای جمعی از زنان ایرانی همچون صدیقه دولت آبادی، برای اولین بار خدمات تحصیلی به شکل «مدارس نوین دخترانه» شکل گرفت، همواره بخش اعظمی از جامعه پدرسالار کشورمان در مورد این امر موضع می گرفتند و با تحصیل زنان علناَ به مخالفت می پرداختند.

ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من / مینو مرتاضی لنگرودی

minoo_mortazi.jpg

 «امسال در روز جهانی منع خشونت علیه زنان با نشانه های آشکاری از اشتیاق دستیابی به واقعیت اصیل و عینیت ناب مواجه شدیم که از کشش به غایت نیرومند طبیعت جوینده انسان برای برون رفت از بحران هستی شناختی و معرفت شناختی در دنیای وانموده ها حکایت می کند.» این قطعه ای است از مقاله مینو مرتاضی لنگرودی که در ویژه نامه مدرسه به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، منتشر می شود.

خشونت علیه زنان فراتر از قانون و حاکمیت / نرگس توسلیان

narges_tavassolian.jpg

«فیلم اول مستندی است به نام “زنان قربانی خشونت در جامعه را فراموش نکنیم” ساخته عالیه مطلب زاده و فریده غائب، دو کارگردان مقیم ایران. این مستند، راجع به کمپین علیه اسیدپاشی در ایران است که در حمایت از «معصومه عطایی» شکل گرفته است...»، این اشاره نرگس توسلیان به موضوع مستندی درباره خشونت بر زنان است که توسط دو فعال جنبش زنان در ایران ساخته شده و در این مقاله، به همراه مستندی دیگر، «در میان ناکجا آباد»، مورد بررسی قرار گرفته است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ابزاری قانونی جهت منع خشونت علیه زنان/ لیلا علی کرمی

Leila_AliKarami.jpg

«بر قانونگذار ایرانی است تا با یاری جستن از مواد مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به تهیه و تصویب قوانینی بپردازد که ضمانت اجرای مؤثری در خصوص مبارزه با خشونت علیه زنان داشته باشد....» این قطعه ای است از مقاله لیلا علی کرمی که در ویژه نامه مدرسه به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، منتشر می شود.

خشونت علیه زنان در جنبش های ایدئولوژیک و مردمحور خاورمیانه / آزاده دواچی

azadeh_davachi.jpg

خشونت علیه زنان در جنبش های ایدئولوژیک و مردمحور خاورمیانه

 

Syndicate content