Skip navigation.
Home
ترویج حقوق بشر در ایران

نیاز به ثبت تجارب بومی حقوق بشری در ایران

سلاخی فعالین حقوق بشر و زنان در ایران

فرید نواندیش

این روزها اخبار روز، صدور حکم های زندان چندین ساله برای فعالیّن حقوق بشر و حقوق زنان است. صدور حکم های زندان طولانی مدّت از یک سال تا 12 سال همگی نشانی دارد از عزم جزم جریان حاکم برای به حاشیه راندن حقوق بشر و دور کردن ذهن جامعه از گفتمان نوپای حقوق بشر و حقوق زنان در ایران .

فی الواقع آنچه که امروز در کشورایران اتفاق می افتد سلاخی فعالین حقوق بشر و حقوق زنان است. اینگونه انتقام جوئی از افراد فعال در این حوزه ها نشان از

«دریاب…»

«که آخِر ز وَسواسِ خاطرپَریش
پَسَند آمَدَش در نَظر کارِ خویش»
سعدی«دریاب…»

ر. رخشانی


دیدیم
دَغَل کاریِ‌ واعظانی زرنگ را
در دَرد‌هایِ سوگ
در ترسِ دوزخ و سُرورِ بِهشت،
در مسجد و کِنِشت،
زیرِ قبایِ قوم‌ها و قبیله‌‌ها
در تَردستیِ‌ افعیانه ی نازپروریده‌ها
و در کژراهه‌های صحیفه ها.

گريه ي قلم

پلكهايم سنگين شده بود و كم كم نيروي طبيعي خواب داشت كار خود را به انجام نزديك مي كرد كه صداي هق هقي ذهن نيمه هوشيارم را تكاني داد. در رختخواب غلطي زدم و فكر كردم كه شايد اشتباه مي كنم، اما صدا را باز شنيدم و با تعجب پي بردم كه صدا از كشو ميزي مي آيد كه پشت آن هر از گاهي به نوشتن مشغول مي شوم و آنچه را از اجتماع به ذهن سپرده ام روي كاغذ مي آورم تا با هم ميهنانم در ميان گذارم،‌پيش ترها اما اين ميز وسيله اي بود كه پشت آن به نوشتن شبانه هاو عاشقانه ها و ... مي پرداختم، بگذريم.
كشو ميز را كه باز كردم صدا با شدت بيشتري به گوشم رسيد، در تاريكي و براي آنكه روشن شدن چراغ كسي را بيدار نكند به آرامي دستم را داخل بردم و حس لامسه گفت كه

مهلکه

mahvash_sabet.png

(شعر از مهوش ثابت)

 

آه در این سجن، چه با ما کنند   خاک به افلاک، چه سودا کنند

تیغ ، اگـر بر رگ ما می زننـد   خون به دلِ لالة صـحرا کنند

مُهر اگـر بـر لب ما می نهنـد   غنچه‌دهانان لب خود وا کنند

خاک، اگـر پیـکر ما می شـود   از گِلِ ما محشـر کبری کنند

حقوق بشر و تعدد فرهنگی [1]

ترجمه مقاله ای به قلم کایزر بارنز

فرصت مغتنمی است در اوّلین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در برزیل،زمانی که ملاحظات گوناگونی در خصوص اصول سازندهء قانون، اخلاقیات و سیاستِ حقوق بشر در حال بررسی است؛در باره حقوق بشر و تعدّد فرهنگها به بحث بپردازیم.[2] به عنوان عضوی از جامعهء بهائی،جامعه‌ای جهانی با فرهنگهای متعدد،که معتقد است مسیر حقوق بشر باید با اصول روحانی نیز توأم گردد،شور و شوقم دراین موقعیّت افزایش یافته است. من هم مانند شما اطمینان دارم که فرهنگ جهانی حقوق بشر در حال تکامل است، چنان که حضرت بهاءالله، شارع امر بهائی می فرمایند:"موازین برابر در مورد حقوق انسانی باید اتّخاذ گردد و به کار گرفته شود." [3]
مضمون "تعدّد فرهنگی" در بر گیرنده این سؤال است که آیا حقوق بشر بین‌المللی، مانند موارد مذکور در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،در کلّیه جوامع کاربرد دارد؟؛ یا آیا دولتها می‌توانند حقوق مزبور را بر اساس تفاوت‌های کشورها در سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره بنحوی متمایز تعبیر کرده،به کار ببرند؟

انتشار کتاب الکترونیکی جدید توسط سایت آگاهی

UN&bahais.jpg

نسخه الکترونیک ترجمه کتاب خانم نازیلا قانع با عنوان "بهاییان، سازمان ملل متحد و شرایط سیاسی ایران " توسط سایت آگاهی منتشر شد .
برای در یافت این نسخه اینجا را کلیک کنید

حقوق اقلیتها از مباحث اساسی روزگار ما محسوب می شود و هر اقدامی در جهت ترویج پیشرفت و استقرار صلح جهانی ، نمی تواند از پرداختن به این بحث مهم خودداری کند. شرایط دشوار اقلیتها در بسیاری از جوامع ، نه تنها مانعی جدی در راه توسعه به حساب می آید ، بلکه در بسیاری موارد از تحمیل شرایطی نا گوار و غیر انسانی بر آنان حکایت دارد . آنچه شرایط فعلی را غم انگیز تر می سازد ، فرو افتادن همین اقلیتهای سرکوب شده در ورطه خشونت است. تاریخ معاصر سرشار از تجاربی است که در آن اقلیت سرکوب شده به گروهی خشن و ستیزه گر و حتی سرکوبگر تبدیل شده است.

تساوی زنان اصل مکملیت دیانت بهائی

John-S-Hatcher.jpg

ترجمه مقاله ای به قلم جان اس. هاچر

خلاصه
تعالیم بهائی در عین حال که بر تساوی زن و مرد تأکید می‌نماید، در برخی موارد از وظایف متمایز آنان با توجه به جنسیت دفاع می‌کند. از آنجایی که دیانت بهائی همچنین تعلیم می‌دهد که عقاید مذهبی باید با "معیارهای علمی" سنجیده شود، این تناقض ظاهری مستلزم مطالعات دقیقی است. بیان بیت‌العدل اعظم مبنی بر اینکه "تساوی بین زن و مرد در حقیقت از نظر فیزیولوژیکی نمی‌تواند به معنای همسانی عملکردها باشد" در بطن پاسخگویی به این مسئله قرار دارد. به منظور درک و پذیرش این نظریه که تمایز جنسیتی،حتی تا جایی که به تخصیص وظایف اساسی مربوط می شود، بدون هیچ گونه تحقیر متعاقب آن در نقش زنان می‌تواند وجود داشته باشد؛ باید به بیانات موجود در آثار بهائی پیرامون رابطه‌ مکمل مردان و زنان رجوع نمائیم. ما می‌توانیم از طریق بررسی دقیق این اصل، کشف کنیم که حقیقتاً چگونه تمایز جنسیتی بدون عدم تساوی در مقام و عملکرد امکان‌پذیر است.
چکیده کلام
از جمله برجسته‌ترین ویژگی‌های دیانت بهائی مفهومی است که از خود دیانت ارائه می‌دهد، اعتقاد مطرح شده در کتاب مستطاب ایقان بر این اساس می‌باشد که هدف دین از لحاظ تاریخی ارتقاء درجات آگاهی بشر نسبت به واقعیات عالم معنوی است. از این نقطه نظر، دیانت شامل دو فرآیند مجزا و در عین حال بنحو غیر قابل تفکیکی مرتبط می‌باشد: آشکارسازی حقایق ابدی و متعاقب این روشنگری، بکارگیری آن حقایق در ساختارهای اجتماعی بشر .

حاکمیت دولت به عنوان عامل استتار یا شریک ضروری جهت تأمین حقوق بشر؟

ghanea_nazila.jpg

ترجمه ای از مقاله ای به قلم خانم نازیلا قانع هرکاک


نقد حقوق بشر از دیدگاه بهائی:در مقاله حاضر این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت که نقد اصلی سیستم بهائی به نظام بین المللی حقوق بشر با میزان تمرکز دولت حاکمه مرتبط است. تفوق دائمی دولت حاکم بر حقوق بشر را می‌توان در بسیاری از سطوح و موارد گوناگون مشاهده کرد که شامل نقش دولتها در تأسیس اصول حقوق بشر، تامین نظارت بر پذیرش موازین حقوق بشر توسط سایر دولتها، و حمایت از حقوق بشر در حوزه داخلی می‎شود. از دیدگاه بهائی مورد اخیر از میان سه نقش فوق می تواند بیشترین مشکلات را ایجاد نماید.


چون نقطهء تمرکز این مقاله بر حمایت از حقوق بشر با توجّه به موارد تخطی در حوزه داخلی است، حمایت بین‎المللی سازمان ملل متحد از حقوق بشر در زمینهء چنین سوءرفتار داخلی، بررسی اصلی مقاله را تشکیل می دهد. اختصار این مقاله اجازه ارائه جزئیات درباره مفهوم نظم جهانی از دیدگاه بهائی را نخواهد داد. در عوض، تمرکز بر معضلات سازمان‌یافته‌ای خواهد بود که از بررسی مشکلات عمده، پیش روی رژیم بین‌المللی حمایت از حقوق بشر قابل استنتاج است. تعاریف حاکمیت نیز در این مختصر مطرح نخواهد شد، و توضیحات درباره "دولتها" و "حاکمیت دولت" به علت ایجاز مطلب، بسیار کلی خواهد بود.حاکمیت دولت: حمایت یا تضعیف حقوق؟


حس زندان

mahvash_sabet.png

شعری از مهوش ثابت


گیسوانش را به دست باد داد
رنگ لبخندی به لب هایش نشست


شیشه سار گونه های روشنش
در غروب خنده ی تلخی شکست


یاد آرد روزگار رفته را
قصه می گویددو چشمش خون فشان


ناگهان طوفان به دنیایش وزید
دیگر از هستی ندارد او نشان


کودکانش را به تقدیری سپرد
کا ین چنین با او سر نا ساز داشتسازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

Logo_majmae_sazmane_melal_1.jpg

شامگاه سه‌شنبه ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر۱۳۸۹) مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ی مصوب کمیته سوم مجمع عمومی درباره ایران را تایید کرد. این قطعنامه ماه گذشته (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰) در کمیته‌ی سوم مجمع عمومی، موسوم به «کمیته حقوق بشر» تصویب شده بود.

پیش‌نویس این قطعنامه توسط نماینده‌ی کانادا به کمیته سوم ارائه شده بود که با رای مثبت ۸۰ کشور به تصویب رسید. ۵۷ کشور نیز رای ممتنع و ۴۴ کشور رای منفی به آن دادند.

در قطعنامه‌ای که روز گذشته به تایید مجمع عمومی سازمان ملل رسید از مجازات‌های غیرانسانی رایج در ایران مانند سنگسار، قطع عضو و یا شلاق‌زدن به‌شدت انتقاد شده است.

Syndicate content