Skip navigation.
Home

نگار حائری را کجا برده اند

جرمش دلسوزی برای زندانیان زن قرچک
لیلا طیری

مادر نگار حائری، حقوقدان جوانی که روز ۲۸ اردیبهشت برای سومین بار بازداشت شده به روز می گوید که از لحظه بازداشت دخترش هیچ خبری از او ندارد و نمی داند که این بار به چه دلیلی دخترش را بازداشت کرده اند. او می گوید که تاکنون دادگاهی برای اتهامات و بازداشت های قبلی نگار حائری تشکیل نشده و او محکومیتی ندارد.

مادر نگار حائری می گوید: من از لحظه بازداشت تا همین الان که با شما حرف میزنم هیچ خبری از وضعیت دخترم ندارم. حتی به ما نگفته اند چرا او را بازداشت کرده اند در حالیکه نگار هیچ فعالیت خاصی نداشت و هیچ دلیلی برای بازداشت او وجود ندارد و فکر هم نمی کردیم بازداشت کنند، احضار کردند رفت و بازداشت شد.

نگار حائری پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. او دختر حمید حائری، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که آذر ماه ۸۸ در منزل شخصی اش بازداشت و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان رجایی شهر محکوم شد و در همین زندان دوران محکومیت خود را سپری می کند.

نگار حائری پیش از این ۲ بار بازداشت و ابتدا در بند ۲۰۹ زندان اوین و سپس در زندان قرچک ورامین زندانی و هر دو بار با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. او یک بار به مدت ۱۶ روز و یک بار ۱۰ ماه در زندان قرچک ورامین زندانی بود، دختر جوان حقوقدانی که به خاطر دفاع از حقوق قانونی پدر زندانی‌اش، پروانه وکالت‌اش تعلیق شد، به زندان رفت و بار دوم که با وثیقه ۲ میلیارد تومانی آزاد شده در مصاحبه با روز از حقوق زندانیان زنی سخن گفت که در زندان قرچک ورامین فراموش شده‌اند.

او به پی گیری وضعیت زندانیان زن زندان قرچک پرداخت و همین مساله باعث احضار چندباره او از سوی دفتر پی گیری وزارت اطلاعات شد. و در نهایت از ۲۹ اردیبهشت پس از احضار از سوی دادسرای اوین در حالی بازداشت شده که خانواده اش هم از اتهام یا دلایل بازداشت او بی خبر هستند.

منبع ٌ: http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-260f825823.html

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options