Skip navigation.
Home

درمان مصطفی دانشجو زندانی سیاسی به دستور قاضی ناتمام ماند

mostafa_daneshju.jpg

 

 درمان مصطفی دانشجو زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین بار دیگر به دستور قاضی صلواتی ناتمام ماند.

بنا به گزارش تارنمای کلمه، به رغم تشخیص پزشکان متخصص بیمارستان میلاد مبنی بر ضرورت ادامه درمان مصطفی دانشجو، وکیل محبوس دراویش نعمت الهی گنابادی، به دستور مستقیم قاضی صلواتی، عصر روز گذشته یکشنبه، این فعال حقوق بشر دراویش را با لباس بیمارستان به زندان اوین بازگردانند.

مصطفی دانشجو که از بیماری قلبی و تنفسی رنج می‌برد در حالی به اوین بازگردانده شد که مسوولان بهداری زندان اوین، به دلیل فقدان برگه ترخیص از بیمارستان، از پذیرش وی خودداری می‌کردند که در ‌‌نهایت، پس از یک ساعت توقف در بهداری اوین، به دستور جانشین رییس زندان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

عودت غیر قانونی این وکیل زندانی از بیمارستان که برای دومین بار صورت گرفته در حالی انجام شده است که دانشجو به دستور پزشک قانونی به بیمارستان اعزام شده بود اما با دخالت قاضی صلواتی در امور درمانی زندانیان و تهدید عوامل درمانی بیمارستان، ماموران زندان با وجود عدم امضای برگه ترخیص دانشجو توسط تیم پزشکی، وی را به زندان منتقل کردند.

یادآور می‌شود دانشجو که اینک بیش از ۲۰ ماه در حبس به سر می‌برد، به بیماری حاد ریوی دچار شده و فضای آلوده زندان، علاوه بر تشدید بیماری تنفسی، عوارض قلبی نیز برای وی در پی داشته است.

 

منبع:  خبرگزاری هرانا

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options