Skip navigation.
Home

وخامت حال محمد سیف‌زاده در زندان اوین

mohammad_seyfzadeh.jpg

 خونریزی کلیه محمد سیف‌زاده از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر که پس از عمل جراحی هموروئید در بیمارستان طالقانی تهران آغاز شده بود، چند روزی است تشدید شده است.

بنا به گزارش تارنمای کلمه، این زندانی سیاسی یک ماه قبل برای عمل جراحی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد و به رغم تلاش پزشکان و کادر پزشکی این بیمارستان، فشارهای پاسیاران و نگهبانان این بیمارستان و جلوگیری از ملاقات خانواده باعث اصرار این بیمار مبنی بر بازگشت به زندان شد.

از سوی دیگر رسیدگی به خونریزی از مجاری ادرار که پس از عمل جراحی ایجاد شده بود، به دلیل نداشتن بخش اورولوژی به بعد موکول شد.

قرار بود روز سه شنبه این زندانی بیمار برای معاینه پس از عمل جراحی به بیمارستان طالقانی اعزام شود ولی ماموران و مسئولان اوین از اعزام وی در هفته گذشته خودداری کردند.

ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تازگی دستور داده است کسانی که از شرکت در جلسات دادگاه امتناع می‌کنند از حقوق زندانیان از جمله خدمات پزشکی محروم شوند و به همین علت چند تن از دراویش گنابادی از جمله دانشجو، مرادی و انتصاری قرار است به زندان بازگردانده شوند.

تاکنون تعدادی از زندانیان از جمله محمد سیف‌زاده، ابوالفضل قدیانی و همچنین گروهی از دراویش گنابادی به دلیل عدم رعایت آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های انقلاب و از جمله عدم حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی، جلسات این دادگاه را تحریم کرده‌اند

منبع:  خبرگزاری هرانا

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options