Skip navigation.
Home

دستور جدید دادستان: محرومیت ناگهانی همه زندانیان سیاسی زن از ملاقات حضوری

dadsetan.jpg

آذر 1391

با دستور مستقیم دادستان تهران کلیه ملاقات های حضوری بند زنان زندان اوین تا اطلاع ثانوی قطع شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، دادیار زندان و مسئولان اجرای احکام روز چهارشنبه به خانواده هایی که فرزندان خردسال دارند و طبق روال قبل می توانستند روزهای چهارشنبه با فرزندان خود ملاقات حضوری داشته باشند به خانواده ها اعلام کردند که کلیه ملاقات های حضوری بند زنان زندان اوین تا اطلاع ثانوی قطع خواهد بود.

در این اعلام تاکید شده که این دستور مستقیم دادستان تهران، محمود جعفری دولت آبادی است و خانواده ها باید برای پیگیری به دادستانی مراجعه کنند و مسئولان زندان هیچ اختیاری در این زمینه ندارند.

بر اساس این گزارش به نظر می رسد که دادستان تهران به شدت از بیانیه زندانیان زن در مورد ستار بهشتی عصبانی شده و این تصمیم را برای تنبیه زندانیان و خانواده های آنان گرفته است.

صبح روز دوشنبه تعدادی از بانوان سیاسی دربند زندان اوین با صدور بیانیه ای به برخوردهای صورت گرفته در مورد قتل ستار بهشتی اعتراض کرده و تصریح کرده بودند: برخورد‌ها با زندانیان بند ۳۵۰ نشان دهنده فقدان تفکر، عزم و برنامه نظاممند و ریشه‌ای برای مقابله با عوامل وقوع این جنایت است و ما را درباره وضعیت سایر زندانیان و از جمله هم بندیمان نسرین ستوده نگران می‌کند. بدیهی است در کشوری که عاملان و آمران جنایت کهریزک بی‌آنکه مورد محاکمه قرار گیرند به مقام و منصبی جدید می‌رسند تکرار چنین فجایعی چندان دور از ذهن نیست.

 

منبع:  کمیته گزارشگران حقوق بشر

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options