Skip navigation.
Home

بيش از ۲۰ درصد مردم ايران دچار بيماری‌ روانی هستند

depression.jpg
آبان 1391
 

يک مقام مسئول در وزارت بهداشت ايران گفت ۲۶.۵ درصد از زنان و ۲۰.۸ درصد مردان در طول يک سال به يک نوع اختلال روانی مبتلا می‌شوند.

 

خبرگزاری فارس امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه به نقل از عباس‌علی ناصحی، مديرکل سلامت روان وزارت بهداشت ايران نوشت، برپايه آخرين تحقيق وزارت بهداشت که پس از ۱۰ سال طی سال‌های  ١٣٨٩ و١٣٩٠ در جمعيت ١۵ تا ۶۴ سراسر کشور انجام شد، ۲۶.۵ درصد از زنان و ۲۰.۸ درصد از مردان در طول يک سال به يک نوع اختلال روانی مبتلا می‌شوند.

 

وی با بيان اينکه بررسی يادشده نشان داد بيماری‌های روانی در زنان ايرانی رتبه اول بار بيماری‌ها را دارد افزود: "در مردان پس از حوادث عمدی و غيرعمدی که بيشتر ناشی از حوادث ترافيکی است دومين بار بيماری‌ها را از نظر مرگ و ناتوانی باعث می‌شود."

 

ناصحی تأکيد کرد: "البته تحقيقات وزارت بهداشت نشان می‌دهد که در بين مردان بيماری‌های قلبی نيز هم‌رديف بيماری‌های روانی در رتبه دوم بار بيماری‌ها قرار دارد."

 

اين مقام مسئول توضيح داد: "به‌طور کلی بيماری‌های روانی حدود ١۴ درصد کل بار بيماری‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهند."

 

وی با بيان اينکه تحقيق يادشده فقط بار کلی بيماری‌های روانی را در بين مردان و زنان برآورد کرده است افزود:”اين تحقيق بار تک‌تک بيماری‌های روانی مانند روان پريشی، افسردگی، اضطراب، وسواس، دوقطبی، اسکيزوفرنی و ... را جداگانه  نشان نمی‌دهد.”

 

پرويز مظاهری، دبير انجمن روان‌پزشکان ايران خردادماه سال جاری گفته بود يک چهارم از مبتلايان به بيماری‌های روانی در ايران برای درمان مراجعه می‌کنند. وی همچنين افزوده بود: "فقط ١٠ تا ١۵ درصد از اين افراد بيماری خود را پی‌گيری می‌کنند."

 

مظاهری عدم مراجعه بيماران به روان‌پزشک را به سبب عوامل مختلف دانسته بود که "بخشی ترس از انگ خوردن و بخش ديگر هزينه های بالای درمان است که بيمه قبول نمی‌کند."

 

تارنمای روزنامه شرق، امروز گزارش داد، علی‌رضا مصداقی‌نيا، معاون بهداشتی وزارت بهداشت گفته است: "برپايه مطالعات انجام شده از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩۴، نزديک به ٢٠ تا ٣٠ درصد از جمعيت کشور دچار مشکلات روانی خواهند شد."

 

سال ١٣٧٨ نزديک به ٢١ونيم درصد از شهروندان تهرانی به انواع اختلالات روانی دچار شدند اما اين ميزان در سال ١٣٩٠ به ٣۵‌وسه‌دهم درصد رسيد.

 

منبع:  رادیو زمانه

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options