Skip navigation.
Home

وخامت حال نرگس محمدی در زندان زنجان

خرداد 91وضعیت جسمی نرگس محمدی بر اثر فشارهای وارده در زندان به حدی وخیم است که در آخرین ملاقات بر روی صندلی که توسط چهار نفر حمل می‌شد به اتاق ملاقات آورده شد.

به گزارش سایت ملی-مذهبی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در آخرین ملاقاتی که با خانواده خود داشته است در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برده است به گونه ای که این وضعیت باعث نگرانی خانواده وی شده است.

در آخرین ملاقات، نرگس محمدی با صندلی به اتاق ملاقات منتقل شده و برای حضور در این ملاقات از سوی چهار نفر کمک می شده است. وی حتی توانایی ادای صحیح کلمات را نداشته است.

وضعیت جسمی خانم محمدی به حدی نامناسب بوده است که این ملاقات بر روحیه فرزندان وی به شدت تاثیرگذار بوده است و علی و کیانا نیز از دیدن حال نامناسب مادر خود غمگین شده اند. این ملاقات تاثیر منفی بر روحیه آنها داشته اشت.

خاطرنشان می شود نرگس محمدی همچنان در زندان زنجان نگهداری می شود که از لحاظ سطح بهداشت و امکانات در وضعیت نازلی قرار دارد. وی که در کنار زندانیان عادی در زندان به سر می برد. برخی از آنها متاسفانه به انواع بیماری مبتلا هستند. زندانیانی که خود قربانی روابط ناصحیح جامعه شده اند و به علت وضعیت وخیمشان معمولا از دید فعالان سیاسی و فرهنگی جامعه دور مانده اند.

در بند محمدی امکانات ناچیزی وجود دارد و زندانیان حتی از داشتن یک یخچال نیز محروم هستند.

نرگس محمدی در ملاقات خود تاکید کرده است هر روز حالش به هم می خورد و بیماری وی تشدید شده است. به رغم حق این زندانی سیاسی برای دسترسی هر چه سریع تر به امکانات درمانی، مسئولان زندان از امکان دسترسی خانم محمدی به پزشک متخصص ممانعت به عمل آورده اند. هر بار که وضعیت خانم محمدی وخیم می شود به وی یک آمپول مسکن تزریق می شود که هیچ تاثیری در سلامتی وی ندارد.

نرگس محمدی بعد از زندان خرداد ۱۳۸۹ به بیماری مرموزی مبتلا شد. این بیماری در شرایط استرس زا پیشرفت می کند و بدون اینکه خود بیمار متوجه شود باعث افتادن وی بر زمین می شود. این افتادن می تواند باعث اصابت سر وی به دیوار یا زمین یا جسمی سخت شود .این موضوع مایه نگرانی خانواده نرگس محمدی شده است.

این وضعیت در حالی است که نگهداری محمدی در زندان زنجان قانونی نیست و وی در تهران محاکمه شده و طبیعتا باید در زندان اوین نگهداری شوند.منبع:  کمیته گزارشگران حقوق بشر

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options