Skip navigation.
Home

نگاهی گذرا به پیگیری های شش ماهه کشاورزان بهائی روستای ایول

تابستان و پائیز سال1390 / با پرونده ش : 9009981992100155

6/4/90 طبق اظهارات دوستان مسلمان محلی، قاضی دادگاه کیاسر از متهمین پرونده ی تخریب منازل و طویله احشام و انبار کاه و علوفه کشاورزان بهائی ایولی، بازجوئی به عمل آورده است. ( یک سال بعد از تخریب )

 

9/4/90 نامه ای از طرف کشاورزان بهائی ایولی به دادگاه کیاسر نوشته شد که به روال هرساله کشت جوی خویش را درو نمایند. نامه به دادگاه کیاسر برده شد و قاضی معمم فتحی که به جای قاضی ناصری در دادگاه بود، آن را پاراف نمود که با نظارت پاسگاه انجام شود. نامه به پاسگاه تحویل گردید. فرمانده پاسگاه که قبلاً فلاح ورکی بود به جایش رائی نژاد خناری جانشین شده بود و قول همکاری داد ولی غیر از هماهنگی با شورای اسلامی ایول، کاری دیگر انجام نداد. چند روز پشت سر هم برای یافتن کومباین به ایول و روستاهای اطراف مراجعه شد و بالاخره کومباینی که در روستای سنور مشغول درو بود همراهی نمود ومحصول جو زمین ها را برداشت کرد. (16/4 ). البته امسال به علت خشک سالی محصولات زراعی در چهار دانگه وضعیت مطلوبی نداشت.

 

20/4/90 تاریخ تنظیم دادنامه ی پرونده ی تخریب ساختمان های ایول است که از طرف دادگاه کیاسر انجام گرفت. پرونده ای که از اول تابستان سال گذشته (89) با شکایت بهائیان کشاورز ایولی و به وکالت دو وکیل صورت گرفته و پیگیری های متعدد در باره آن انجام شده بود، بالاخره در این تاریخ، دادنامه صادر شد. ولی آنچه که باعث تعجب است این که، چنین پرونده ای که سابقه تاریخی حداقل در هزار جریب چهار دانگه مازندران ندارد و می بایست رای آن را ناصری، قاضی پرونده که در ملاقات های شکات و وکلا و روند طی شده پرونده در جریان ما وقع آن بوده صادر نماید، به دست قاضی کشیک سپرده شد تا با طرفندی که البته شیوخ به آن بیشتراحاطه دارند و نه بر اساس قانون، بلکه شرع تعصب آمیز، فتوی بر این واقعه داده و دادنامه صادر نماید.

 

ش.دادنامه : 9009971992100377 / ش.پرونده : 9009981992100155 / ش.بایگانی شعبه :900160 / تاریخ تنظیم : 20/4/1390

 

البته لازم به ذکر است که تا قبل از ابلاغ دادنامه مزبور توسط دادگاه به وکلای پرونده، نه وکلا و نه شکات پرونده از تغییر قاضی و تنظیم حکم به امضای قاضی معمم فتحی به جای ناصری، اطلاعی نداشتند. با توجه به طولانی مدت شدن پرونده وعدم صدور حکم، مرتب پیگیری می نمودند که در ذیل به بعضی از آن اشاره می شود و همچنین به ابلاغ حکم و اعتراض و تجدید نظر و مطلبی که راجع به این حکم نگاشته شد.

3/5/90 کشاورزان بهائی روستای ایول نامه ای را تنظیم نمودند و به اولیا و مراجع امور درمرکز استان ( شهر ساری ) به صورت حضوری، و همچنین با پست پیشتاز به طهران ارسال داشتند که شاید موثر واقع شود و پرونده با سرعت بیشتر به سرانجام خود رسد.

 

متن نامه از این قرار است :

 

یک سال از واقعه ی حریق و تخریب و تسطیح و خاکبرداری منازل مسکونی و طویله احشام و انبار کاه و علوفه ما بهائیان روستای ایول گذشته است؛ و پرونده این اقدام غیر انسانی و غیر قانونی و غیر شرعی هنوز به سر انجام خود نرسیده است. این پرونده، زیر نظر قاضی محترم دادگاه عمومی در شهرستان کیاسر در مرکز بخش چهار دانگه هزار جریب در جریان است، و کار تحقیق و تفحص مقدماتی برای شناسائی افراد خاطی توسط مامورین محترم پاسگاه پشتکوه واقع در تلمادره انجام گرفت؛ و سپس با حکم ریاست محترم دادگاه، ادامه تحقیقات به اداره امنیت نیروی انتظامی در شهر ساری ارجاع گردید. اینک با پایان کار، قاضی محترم در حال بررسی این پرونده می باشد. البته عاقبت این پرونده هر چه باشد نمی تواند جبران این خسارت مادی و معنوی و عاطفی را برای بازماندگان آن فراهم نماید ، ولی حداقل تعقیب و مجازات مفسدین این واقعه می تواند عاملی برای جلوگیری از تکرار چنین اعمالی شود. با توجه به بعد وسیع این فاجعه، آیا سیر پرونده در یک سال برای شناسائی محرکین و مسببین واقعه ی مزبور کافی نیست؟

از آنجائی که واقعه ی مزبور بعد از گذشت 27 سال از بیرون راندن ما کشاورزان ایولی انجام گرفت، ولی در این سالیان همواره برای کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی خود با نظارت دادگاه و پاسگاه اقدام نموده و برای حقوق از دست رفته خویش همواره متوسل به قانون بوده و هستیم. و اینک نیز با از دست رفتن بقایای حیات در این روستا همچنان تعلقات قلبی و روحی و روانی را که از حقوق طبیعی هر فرد انسانی است، نسبت به آب و خاک خویش داشته و داریم. لذا از آن مقام محترم مستدعی است با توجه به اهدافی که جایگاه و مقام و موقف حضرت عالی و همکاران محترم ایجاب می نماید در بدست آوری حقوق از دست رفته ما کمک و مساعدتی بنمائید. /p>

خداوند ارحم الراحمین فضل و عنایتش را مشمول اقدامات خیر بندگانش قرار می دهد و انشاءالله حضرت عالی و همکاران محترمتان با اقدام خداپسندانه ملحوظ چنین فضلی گردید.

با تقدیم احترامات فائقه، کشاورزان ایولی:

این نامه که به امضای بیش از چهل نفراز اهالی این روستا رسیده بود، به افراد ذیل تحویل داده شد :

اامینی بخشدار کیاسر، یوسف نژاد و شجاعی دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، صفاری رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران، آیةالله طبرسی نماینده ولی فقیه و امام جمعه ساری، پیشنمازی فرماندار ساری، طاهائی استاندار مازندران، جعفری دادستان ساری، طالبی رئیس دادگستری استان مازندران، رئیس زاده معاون دادگستری، بختیاری وزیر دادگستری، محمد نجار وزیر کشور، احمدی نژاد رئیس جمهور، آیةالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، لاریجانی رئیس مجلس، آیةالله خامنه ای رهبر نظام، محسنی اژه ای دادستان کل کشور، آیةالله گرکانی رئیس دیوان عالی کشور، آیةالله جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشراسلامی .

30/5/90 دادنامه صادره از دادگاه کیاسر که در فوق به آن اشاره شد به وکلای پرونده تحویل گردید تا ظرف بیست روز فرصت بعد از ابلاغ، لایحه تجدید نظر را نوشته و تحویل دادگستری دهند تا به همراه پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تحویل شود.

 

13/6/90 لایحه تجدید نظر و اعتراضیه بر دادنامه صادره از طرف وکلای پرونده در دو بخش و شش صفحه تنظیم گردید. وکلا بر اساس شواهد و مدارک موجود در پرونده و استناد به قوانین، اعتراض و ایرادادت وارده بر مفاد دادنامه را مکتوب نمودند و تقاضای تجدید نظر بر رای صادره کردند. این لایحه از جانب وکلای پرونده تحویل دادگستری ساری گردید.

 

15/6/90 نامه ای از طرف کشاورزان بهائی ایولی به دادگاه کیاسر نوشته شد که با نظارت پاسگاه بتوانند گردوهای حیات منازل و باغات خویش را جمع آوری نمایند. فرمانده پاسگاه با شورای ایول هماهنگی نمود و روستائیان بهائی ایولی بعد از گذشت 28 سال اخراج از زادگاه خود و حدود 15 ماه بعد از تخریب منازل خویش، در چهار روز متوالی به صورت جمعی با وسیله نقلیه خود وارد روستای ایول شدند و هر یک که در حیاط منزل خویش و یا باغ خود درخت گردو داشته آن را جمع آوری نمودند. چند پیرمرد و پیرزن سالخورده مسلمان محلی که با آنان به صورت خیلی محطاطانه ملاقات می نمودند اظهار تاسف از وقایع پیش آمده می نمودند وبر مسببین وقایع نفرین و لعن وطعن نثار می کردند .

 

19/6/90 در باره محتوای دادنامه صادره متنی در 16 صفحه تهیه گردید با عنوان " دادنامه یا بیدادنامه ". این مجموعه در سه قسمت با توجه به مفاد دادنامه تهیه و در هر قسمت به اشکالات و ایرادات وارده بر دادنامه اشاره گردیده است. از آن جائی که قبل ازوقوع حادثه کشاورزان بهائی ایولی شروع به دادخواهی نموده و همچنین در حین وقوع جرم نیز پیگیر بودند و بعد آن به کمک وکلا، پرونده خویش را تعقیب نمودند، لذا به همین منوال مطالب مزبورتنظیم گردید.

پائیز 90

18/7/90 نامه ای برای کاشت پائیزه از طرف کشاورزان بهائی ایولی تنظیم و به دادگاه کیاسرو پاسگاه تلمادره تحویل شد. و با هماهنگی بین پاسگاه و شورای اسلامی ایول، کشاورزان زمین های خود را زیر کشت بردند.

 

سه خانواده بهائی ایولی در مظان اتهام اداره اطلاعات استان :

 

8/8/90 منزل مسکونی آقای علی احمدی واقع در قائم شهر، و 11/8 /90 منازل مسکونی آقایان ذات الله دارابی و کمال اکبری در ساری، مورد بازرسی مامورین اداره اطلاعات استان واقع گردید. به روال معمول چنین اقدامی، هر چه آثار اعتقادی بهائی در این منازل بوده به همراه کیث کامپیوتر و سی دی و... به همراه برده شد. در ادامه این ماجرا در تاریخ 25/8 آقای احمدی بازداشت گردید و بعد 27 روز بازداشتی در سلول انفرادی باز داشتگاه کچوئی ساری، با قید ضمانت 50 میلیون تومانی آزاد شد.

 

10/8/90 نامه ای از طرف دادگاه کیاسر برای وکلای پرونده ایول واصل شد که رفع نقص پرونده به جهت دادرسی در دادگاه تجدید نظراستان به عمل آید، و مهلت ده روزه داده شد که به کیاسر رفته رفع نقص انجام شود. لذا در تاریخ 17/8 دو نفر از اهالی ایولی به کیاسر رفته و کسری هزینه دادرسی که مبلغ دویست و هشتاد هزار تومان بوده را به بانک کیاسر واریز نمودند و رسید آن را تحویل دادگاه کیاسر دادند و بدین وسیله پرونده رفع نقص گردید تا سیر خود را بنماید.

 

در اواخر آذر ماه 90، پرونده تخریب منازل ایول به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع گردید.

ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی دیماه 1390.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options