Skip navigation.
Home

تخت جمشید ترک خورد، عظیم ترین بنای سنگی جهان در معرض ریزش

takhte-jamshid.jpg
 آبان ۱۳۹۰

 

ترکهای متعددی که در تخت جمشید ایجاد شده، این بنا را در معرض ریزش و آسیب جدی قرار داده است.

 

بر اساس گزارشات رسیده، تخت جمشید همواره به عنوان یکی از بناهای شاخص ایران مطرح بوده است. این بنای جهانی البته مورد آسیبهای مختلفی قرار گرفته که از جمله آن می توان به رطوبت اشاره کرد که این بنای جهانی را مورد تهدید قرار داده است. اما ترکهایی که اکنون در این بنای جهانی دیده می شود نیز بر شدت آسیبهای این بنا افزوده و این امر نگرانی دوستداران میراث فرهنگی را افزوده است.

 

فعال میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی مرودشت با بیان اینکه ترک سنگها یکی از عظیم ترین بناهای سنگی جهان را در معرض خطر ریزش قرار داده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «یکی از موضوعاتی که با توجه به مرور زمان شاهد افزایش آن در مجموعه جهانی تخت جمشید هستیم مربوط به افزوده شدن ترک هایی بین سنگ ها، ستون ها و کاخ های این مجموعه است.»

 

محمد اسدپور افزود: «زمانی که از پلکا نها وارد تخت جمشید می شویم در دروازه ملل ستونهایی وجود دارد که این ستونها ترکهایی خورده و جدید است.»

 

وی بیان کرد: «در گذشته نیز تخت جمشید ترکهایی داشته اما با مشاهده ترکهای مختلف در این بنا می توان متوجه شد که بیشتر آنها مربوط به زمان حال است.»

 

این فعال میراث فرهنگی با بیان اینکه دیواره کاخ موزه نیز از این امر مستثنی نیست بیان کرد: «ترک های این بخش به حدی شدید است که وقتی از سمت چپ کاخ وارد موزه شویم این ترکها را مردم عادی نیز به راحتی می توانند مشاهده کنند.»

 

وی با بیان اینکه در مجموعه جهانی تحت جمشید مدیریت بحران وجود ندارد، بیان کرد: «اگر برای این مجموعه مدیریت بحران در نظر گرفته شود می توان از خطراتی که مجموعه را تهدید می کند جلوگیری کرد.»

 

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی مرودشت تاکید کرد: «اگر این ترکها به صورت گسل و شکاف باشد و یکی از کاخها تخریب شود دیگر نمی توان کاری انجام داد از این رو ضروری است کارشناسان راهکارهای اساسی را ارائه دهند.»

 

 

منبع : جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options