Skip navigation.
Home

انتقال مسوولین دانشگاه آنلاین بهائیان به زندان رجائی شهر

6prisoners_transfered.jpg

مهر 90

 شش نفر از مسوولین و مرتبطین با دانشگاه آنلاین بهائیان (موسسه علمی آزاد) بدون اطلاع قبلی از بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شدند.

بنا بر گزارشات رسیده، امروز ۱۸ مهرماه آقایان وحید محمودی، رامین زیبایی، کامران مرتضایی، فرهاد صدقی، محمود بادوام و ریاض سبحانی به زندان رجائی شهر کرج منتقل شدند.

دادگاه این شش نفر به همراه نوشین خادم از دیگر مرتبطین با این دانشگاه که هم‌اکنون در زندان اوین است طی دو هفته اخیر برگزار شده است. تمامی این افراد به اتهام «عضویت در گروهک ضد امنیتی بهائی» (ماده ۴۹۹) محاکمه شده‌اند.

۶ نفر از این افراد در تاریخ اول خرداد ماه امسال و در پی یورش گسترده نیروهای امنیتی به منازل مرتبطین با این دانشگاه دستگیر شدند و ریاض سبحانی در تاریخ ۲۵ خرداد ماه دستگیر شد. لازم به ذکر است که این افراد در دوران بازداشت تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داشته‌اند.

از اول خرداد ماه فشار بر دانشگاه آنلاین بهائیان افزایش یافته است. در این مدت بیش از ۲۰ نفر از مرتبطین با این دانشگاه دستگیر و بیش از ۵۰ نفر از مسوولین، اساتید و دانشجویان این دانشگاه در شهرهای مختلف به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شدند و تحت فشار برای امضای تعهد بر عدم همکاری با این دانشگاه قرار گرفته‌اند. همچنین در طول این مدت چندین مکان مربوط به این دانشگاه پلمپ و سایت درسی آن نیز چندین بار فیل‌تر شده است.

این انتقال در حالی صورت می‌گیرد که این افراد حکم مبنی بر تبعید به زندان رجائی شهر دریافت نکرده‌اند و خانوادهٔ این افراد از انتقال آن‌ها به زندان رجائی شهر مطلع نبودند.

علاوه بر این افراد، ۵ نفر دیگر از مدیران جامعه بهائی به نامهای جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم در زندان رجائی شهر نگهداری می‌شوند. احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، مجید توکلی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان، حشمت الله طبرزدی، کیوان صمیمی و بهروز جاویدطهرانی از جمله دیگر زندانیان سیاسی سر‌شناس زندان رجائی شهر هستند. این زندان از لحاظ بهداشتی و امکانات رفاهی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

 

منبع:  کمیته گزارشگران حقوق بشر

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options