Skip navigation.
Home

تعداد زندانیان در ایران «سه برابر ظرفیت زندان ها»

 محمد باقر ذوالقدر، معاون قوه قضاییه حکومت ایران در جدید‌ترین اظهار نظر به افزایش میزان جرم و همچنین افزایش قابل توجه تعداد زندانیان اعتراف کرده و زندانیان محبوس در ایران را «سه برابر ظرفیت زندان‌ها» دانسته است.

به گزارش دانشجونیوز، ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی سخنانی در اولین نشست هماهنگی کارگروه‌های آموزش مدیریت پیشگیری از جرم شهرستان‌های استان خراسان رضوی، گفته است: «اگر در جامعه دینی جرم وجود داشته باشد، نمی‌تواند برای جوامع دیگر الگو باشد.»

خبرگزاری دولتی (ایسنا)، که به پوشش این سخنرانی پرداخت در ادامه از قول این مقام قضایی نوشته است: «روند فزاینده جرم در کشور، حساس است.»

وی در ادامه به تفاوت جرم در جمهوری اسلامی و غرب پرداخته و گفته است: «در نگاه لیبرال دموکراسی، جرم به هر عملی گفته می‌شود که آزادی دیگران را تهدید کند. اما جرم در نظام ما به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که مسیر کمال و سعادت انسان را منحرف کند و با عبودیت و احکام خدا متناقض باشد و این نقطه اختلاف ما با غرب و حقوقدانانی است که الگوی غربی دارند.»

معاون قوه قضاییه در ادامه «جرم را همزاد بشر» دانسته و افزوده است: «انسان به جرم هم گرایش دارد.»

ذوالقدر، در ادامه همچون بسیاری از مقامات سیاسی ایران «فرهنگ غربی» را دلیل وقوع جرم دانسته و «افزایش تکنولوژی» را مسبب افزایش جرم ارزیابی کرده است.

معاون قوه قضاییه در ادامه ملت ایران را «الگوی ملل دیگر» معرفی کرده و اضافه کرده است: «برای حیثیت و اعتبارمان خوب نیست.»

این مقام قضایی حکومت ایران در ادامه به «رشد ۱۳ درصدی پرونده‌های قضایی» در ایران اشاره کرده

و گفته است: «وضعیت زندان‌ها و زندانیان که با ملاک‌های جهانی اصلا وضعیت خوبی ندارند.»

وی در ادامه به «سه برابر بودن تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت زندان‌ها» اعتراف کرده و افزود: «زندان مشهد با ظرفیت‌٣۵٠٠ نفری، ‌١٢ هزار زندانی وجود دارد و سالانه ‌٢٠ درصد به جمعیت زندان‎ دارد و اضافه می‌شود و زندان‌های ما به جای دانشگاه اصلاح و تربیت، تبدیل به دانشگاه جرم شده‌اند.»

ذوالقدر در ادامه به افزایش آمار طلاق نیز اشاره کرده و گفته است: «در آمار طلاق، وضعیت خوبی نداریم. این آمار در تهران ‌٢۵ درصد و در بعضی از استان‌ها مثل کردستان ‌٢٠ درصد است.»

 

منبع:  خبرگزاری هرانا

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options