Skip navigation.
Home

احضار ۴ نفر دیگر در ارتباط با دانشگاه آنلاین بهائیان / خبر تکمیلی؛ بازداشت اساتید احضار شده

4baha'is-BIHE.jpg

 

 چهار نفر از اساتید و مرتبطین با دانشگاه آنلاین بهائیان به نامهای کامران رحیمیان، کیوان رحیمیان، شکیب نصرالله و فاران حسامی امروز ۲۲ شهریور ماه به شعبه پنجم دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شدند. بنا بر گزارشات رسیده احضار این افراد در حالی است که هر کدام از این افراد پیش‌تر یک یا دو بار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده بودند. همچنین حدود یک ماه پیش منزل آقای رحیمیان و خانم حسامی مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفته است و وسایل شخصی آن‌ها نظیر لپ تاپ، کتاب‌ها، جزوات، موبایل‌ها، یاداشت‌های شخصی و... ضبط شده است.

این احضار‌ها در ادامه محرومیت‌هایی است که برای دانشگاه آنلاین بهائیان از اول خرداد ماه ۱۳۹۰ ایجاد شده است. تا به حال بیش از ۴۰ نفر از همکاران و اساتید علمی در شهرهای مختلف نظیر اصفهان، شیراز، ساری، قروه، سنندج، همدان، بندر لنگه و... به ادارهٔ اطلاعات احضار شده‌اند و دربارهٔ همکاری‌هایشان با موسسهٔ علمی آزاد (دانشگاه آنلاین بهائیان) مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

و بیش از ۲۰ نفر از همکاران این موسسه در طول این مدت بازداشت شده‌اند که از این بین هفت نفر از ایشان به نام‌های وحید محمودی، رامین زیبایی، کامران مرتضایی، فرهاد صدقی، نوشین خادم، محمود بادوام و ریاض سبحانی حدود ۳ ماه است که در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برند.

بسیاری از افرادی که تا به حال بازداشت شده‌اند تحت فشارهای روحی و بعضا جسمی به جهت امضای تعهد نامه و قطع هر گونه ارتباط با دانشگاه آنلاین بهائیان قرار گرفته‌اندا

خبر تکمیلی

کامران رحیمیان، کیوان رحمیان، فاران حسامی و شکیب نصرالله، پس از احضار به شعبه پنجم دادسرای مستقر در زندان اوین بازداشت و به زندان منتقل شده اند.

با بازداشت این اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان، تعداد اساتید و مرتبطین با این دانشگاه به یازده نفر افزایش یافته است.

منبع:  کمیته گزارشگران حقوق بشر

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options