Skip navigation.
Home

۸۸ روز بلاتکلیفی در زندان اوین، سهم ۷ شهروند بهایی

۲۸ مرداد , ۱۳۹۰

 

هفت نفر از شهروندان بهایی که در ارتباط با دانشگاه مجازی بهائیان بازداشت و به اوین منتقل شده‌اند، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

با گذشت حدود ۳ ماه از بازداشت شهروندان بهایی در ارتباط با دانشگاه مجازی بهائیان، این افراد هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» در تاریخ یکم خرداد ۱۳۹۰ مامورین امنیتی در برنامه‌ای سیستماتیک با هجوم به منازل ده‌ها شهروند بهایی در تعدادی از شهرهای کشور، ضمن تفتیش کامل منزل و ضبط وسائل شخصی، اقدام به بازداشت گسترده‌ی این افراد کردند. به نحوی که بعد از گذشت  حدود  یک‌ماه، تعدادی از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده، اما ۷ نفر از شهروندان بهایی همچنان در حبس باقی ماندند.

رامین زیبایی، وحید محمودی، فرهاد صدقی، محمود بادوام، کامران مرتضایی، ریاض سبحانی و نوشین خادم افرادی هستند که حدود سه ماه در زندان اوین محبوس بوده و همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

لازم به ذکر است که اتهام این افراد “اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده است و تمامی ایشان در زندان اوین حضور دارند.

 

منبع: رهانا

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options