Skip navigation.
Home

فراخوان دانشجویان سبز دانشگاههای کشور برای بزرگداشت سالگرد ١٨ تیر

16 تیر 90

جرس:در آستانۀ هجدهم تیرماه و سالگرد قیام دانشجویی تیرماه سال ٧٨، دانشجویان سبز چند دانشگاه کشور با صدور بیانیه هایی جداگانه، خواستار گرامیداشت این روز و برگزاری مراسمی چون شعارهای شبانگاهی، حضور بر مزار دانشجویانِ جانباخته و همچنین تجمعاتی در یادبود این روز شدند.

این دانشجویان همچنین ضمن محکوم کردن جو خفقان و تداوم سرکوب در دانشگاههای کشور، از تمامی روحانیون مبارز خواستار آن شدند تا سکوت خود را شکسته و ندای حق طلبانه سر دهند.

به گزارش تارنمای جــبـهـه مـتـحـد دانـشـجـویـی، جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه های تهران، در آستانه دوازدهمین سالگرد خیزش دانشجویی ١٨ تیر، ضمن اعتراض به جو سرکوب و خفقان حاکم بر دانشگاه ها، از دانشجویان و مردم آزادیخواه تهران دعوت نمودند که درحمایت از دانشجویان دربند و زندانیان سیاسی، دوازدهمین سالگرد خیزش ١٨ تیر را گرامی بدارند. دانشجویان همچنین برنامه های خود را به شرح زیر اعلام نمودند: "به یاد محمد مختاری و در گرامیداشت سالروز ١٨ تیر تجدید میثاق با دانشجوی جانباخته راه آزادی جمعه ١٧ تیر، بهشت زهرا ساعت ١۵ - قطعه ٢۴٩ ردیف ٨٣ قبر ۶ جمعه 17 تیر ساعت ده شب با فریاد مرگ بر دیکتاتور و به یاد دانشجویانی که در سحرگاه ١٨ تیر ٧٨ به خاک و خون کشیده شدند، به استقبال راهپیمایی١٨ تیر خواهیم رفت. روز شنبه ١٨ تیر از ساعت ١٨ تا ٢۰ از چهار راه ولیعصر تا تجریش حضور خواهیم یافت."

بر اساس گزارش این منبع دانشجویی، همزمان با این بیانیه، دانشجویان سبز دانشگاه بهشتی نیز، با صدور بیانیه ای از دانشجویان سراسر کشور دعوت نمودند که این روز بزرگ را گرامی بدارند، که در این بیانیه آمده است: "... در مسیر پیشگامی جنبش دانشجویی فراز و نشیب های بسیاری را پس پشت نهاده ایم, بارها و باره آماج تیرهای خام اندیشان و كوته فكران قرار گرفتیم, زندان و اخراج و تحریم و تعلیق را به جان خریدیم , اما ایستادیم و ره توشه برگرفتیم و ادامه دادیم, هر چند دراین مسیر متحمل هزینه های گزاف گردیدیم, اما برنتافتیم مهر سكوت بر پیشانی بخوریم , چرا كه بر این باوریم از ١٨ تیر ٧٨ تا ١٨ تیر ٨٨ و تا ١٨ تیر امسال ,علیرغم تمام فشارها و اعمال محدودیتها، دانشگاه آخرین سنگر آزادی خواهی را پاس داشته ایم و از کوچکترین امکانی برای رساندن فریاد حق طلبی خود مضایقه و پروایی نداشته ایم و این برگرفته از ایمانی ست كه آزادی سنگر علم و اندیشه را در چشم انداز می بینیم. در حالی به ١٨ تیر نزدیك می شویم كه تابستانی دیگر را بی یاران دبستانیمان سپری می كنیم . مجید توكلی، بهاره هدایت، آرش صادقی، مهدیه گلرو، مجید دری، شبنم مددزاده و دیگر یارانی كه ایستادند و پیام ایستادگی شان همانا امروز در جامعه متبلور شده و برگ زرینی از پایداری را رقم زده... بی تردید سكوت در برابر سركوب های موجود، حاصلی جز گشاده دستی اقتدارگرایان در بكارگیری قوه زور بر اهل اندیشه ندارد و از این بابت جا دارد نسبت به عواقب فاجعه باری كه نسل آگاه و آزاد اندیش را تهدید می كند اخطار دهیم... ما جمعی از دانشجویان دانشگاه بهشتی در آستانه ١٨ تیر سالروز این كیفی ترین نقطه عطف در جنبش دانشجویی یاد این روز را گرامی میداریم و دانشجویان سراسر كشور را به حمایت از سالگرد این روز بزرگ دعوت می كنیم."

منابع خبری جرس نیز همزمان گزارش داده اند که به مناسبت فرا رسیدن سالگرد قیام ١٨ تیر، جمعی از جوانان سبز دانشگاه بوعلی سینا ، پیام نور و آزاد همدان نیز طی بیانیه ای خاطرنشان کرده اند "دوازده سال از تیر ماه ٧٨ می گذرد ، ظلم و ستم بیشتر و خفقان دو چندان شده ، هر گونه حرکت مردمی سرکوب ، هر صدای آزادیخواهانه در نطفه خفه و هر رسانة حق طلب توقیف می گردد . این ظلم و ستمی که بر ملت صبور ایران در طی این چند سال به نام اسلام اعمال شده چگونه جبران خواهد شد ؟ آیا این نقض آشکار حقوق بشر در ایران نیست ؟ دهها زندانی سیاسی ، جوانانی که برای پس گرفتن رای خود به خون غلتیدند و مادرانی که هنوز با چشمانی خونبار سر از سجاده بر نداشته اند و این اقدام بیشرمانه ، زندانی کردن رهبران جنبش سبز و همسرانشان ، حجت را بر مردم تمام کرد . نباید اجازه داد که این اقدامات در چشم مردم ایران عادی جلوه کند . آیا اینک سکوت جایز است ؟ ما جمعی از جوانان سبز دانشگاه بوعلی سینا ، پیام نور و آزاد همدان، ضمن محکوم کردن این اقدامات کورکورانه، از تمامی روحانیون مبارز خواستاریم سکوت خود را شکسته و ندای حق طلبانه سر دهند ، همچنین از شورای هماهنگی راه سبز امید درخواست می کنیم راهکارهای موثر برای برون رفت از اوضاع کنونی ارائه دهند . به امید بازگشت صداقت به عرصة سیاست ."

کمیته گزارشگران حقوق بشر

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options