Skip navigation.
Home

تفتیش منزل یکی از شهروندان بهائی قائم‌شهر

روز چهارشنبه هشتم تیرماه، در حوالی ظهر مامورین اداره ی اطلاعات با هماهنگی مامورین اماکن عمومی به منزل فرهاد نوروزیان، شهروند بهائی ساکن قائم شهر، مراجعه کردند، در آن لحظه تنها فرزند خردسال خانواده، درسا، در منزل حاضر بوده و به مامورین می گوید که چون مادرش در دسترس نیست در را نمی تواند باز کند.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران»، مامورین مکررا زنگ در را به صدا در می آورند و در نهایت کودک خردسال را تهدید می کنند که اگر در را باز نکند آنرا شکسته و وارد خواهند شد. کودک این خانواده به ناچار و در اثر تهدید مامورین در منزل را باز می کند.

منزل نسیم صمیمی، شهروند بهائی ساکن قائمشهر، به اتهام داشتن مسئولیت در موسسه آموزشی آنلاین بهائیان مورد بازرسی قرار گرفت.

شش مامور اداره ی اطلاعات وارد منزل و دو نفر مامور اماکن وارد انبار تخم مرغ که محل توزیع آن توسط فرهاد نوروزیان بوده می شوند. بعد از مراجعه مادر خانه، نسیم صمیمی (نوروزیان)، مامورین حکمی را به وی نشان می دهند که در آن حکم بازرسی منزل و انبار و هم چنین احضار وی به اطلاعات قائمشهر به اتهام داشتن مسئولیت در موسسه علمی آزاد (BIHE) قائمشهر، درج شده بود.

مامورین منزل را مورد تفتیش و بازرسی قرار داده و عملیات آنان همراه با تحقیر و توهین و تعجیل صورت می گرفت و این در حالی است که کتب، جزوات و تصاویر اعتقادی و همچنین سی دی و کیس کامپیوتر را جمع کرده که با خود بردند. در این اثناء فرهاد نوروزیان، پدر خانواده، نیز در محل حضور یافت.

مامورین اماکن به وی گفتند که تا شنبه باید انبار را تخلیه کند و دیگر حق کار توزیع تخم مرغ را نخواهد داشت و به گفته ی مامورین بهائیان نباید شغل پردرآمد داشته باشند.

بر اساس این اقدام شنبه یازدهم تیرماه ساعت ۱۰ صبح نسیم نوروزیان به اداره ی اطلاعات قائم شهر و همسرش نیز در همین روز به اداره ی اماکن احضار شدند.

لازم به ذکر است که خانم نوروزیان چند سالی است که نماینده ی موسسه علمی آزاد (BIHE) قائم شهر نیست و این موضوع را به مامورین گفته ولی تاثیری در اجرای اقدام آنان نداشت.

منبع: رهانا

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options