Skip navigation.
Home

زندان یزد به وضعیت انفجاری رسیده است

۲۸ خرداد , ۱۳۹۰

خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: متاسفانه وضعیت زندان مرکزی یزد از لحاظ فضای فیزیکی بسیار نامناسب بوده و به وضعیت انفجاری رسیده است.

غلامحسین حیدری در بازدید از بندهای مختلف زندان مرکزی و بخش‌های ورزشی، فرهنگی، درمانگاه، مراکز آموزشی و حرفه‌آموزی و خوابگاه‌های زندانیان، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.

به گزارش ایسنا وی کمبود فضای فیزیکی به‌ویژه بندها و خوابگاه‌های زندانیان را بزرگترین مشکل زندان مرکزی یزد دانست و افزود: متاسفانه وضعیت زندان مرکزی یزد از لحاظ فضای فیزیکی بسیار نامناسب بوده و به وضعیت انفجاری رسیده است؛ به طوری که درحال حاظر محل مناسب برای استراحت و خواب بسیاری از زندانیان وجود ندارد.

رئیس شورای قضایی استان یزد رفع این مشکل در سریعترین زمان ممکن را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که با اختصاص بودجه مناسب جهت احداث زندان جدید یزد و همچنین اعمال مجازات‌های جایگزین حبس توسط قضات تلاشگر دادگستری مشکلات موجود مرتفع شود.

حیدری در پایان از تلاش‌های مجدانه مدیر کل زندان‌های استان یزد، رئیس زندان مرکزی یزد و کارمندان زندان‌های این استان تقدیر و تشکر کرد.

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options