Skip navigation.
Home

حذف دختران در برخی رشته‌های دانشگاهی

۸ خرداد , ۱۳۹۰

خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا

سازمان سنجش با همکاری وزارت علوم اقدام به حذف پذیرش دختران در برخی از رشته‌ها از واحد‌های پذیرش دانشگاه‌های کشور کرده است.

طرح تفکیک جنسیتی از زمان دولت نهم و دهم مطرح است و وزیر علوم از اجرای آن هم خبر داده بود. به دنبال حذف پذیرش دختران در برخی رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها موضوع اجرای طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها جدی شد.

به گزارش آفتاب، هنوز چند روزی از امضای طومار تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها در گردهمایی دانشجویان در مصلی دانشگاه تهران نگذشته که سازمان سنجش با همکاری وزارت علوم اقدام به حذف پذیرش دختران در برخی از رشته‌ها از واحد‌های پذیرش دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت کرده است. در همین راستا دانشگاه علم و صنعت دختران را به جز در ۲ رشته از سایر رشته‌های روزانه‌ی کارشناسی ارشد حذف کرده است. این مساله در برخی رشته‌های شبانه هم دیده می‌شود.

طرح تفکیک جنسیتی از زمان دولت نهم و دهم مطرح است و وزیر علوم از اجرای آن هم خبر داده بود. چندی پیش یکی از مراجع هم خواستار اجرای این طرح شده بود.
گفتنی است دانشجویان حاضر در تجمع ۲۰ هزار نفری سه‌شنبه سوم خرداد ماه در دانشگاه تهران که برای حمایت از مردم بحرین برگزار شده بود با امضای طوماری خواستار اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاهها شدند. ومار درخواست اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها متذکر شده است: «ما دانشجویان دانشگاه‌های کشور ضمن ابراز تأسف از فضای غیراسلامی دانشگاه‌ها که نه تنها محیط نامناسب فرهنگی را به همراه داشته که از جنبه علمی هم هجمه‌های جبران‌ناپذیری به پیکره دانشگاه وارد نموده است، بدینوسیله حمایت قاطع خود از اجرای طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها را اعلام می‌داریم.»

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options