Skip navigation.
Home

بازداشت شش تن از دانشجویان دانشگاه هنر تهران، بعد از مراسم ١۶ آذر

bazdasht4.jpg

با گذشت سه روز از برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاههای مختلف کشور، از جمله دانشگاه هنر تهران، منابع دانشجویی از دستگیری شش تن دانشجویان آن دانشگاه و بی خبری از وضعیت آنها خبر دادند.

به گزارش جرس، بنا بر گفته یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان آن دانشگاه، اسامی دانشجویان بازداشتی به ترتیب وحید نصرتی، هومن جعفری، سوین شیوا، مجید صادقی، حجت صحرایی و سعیدی می باشند، که روز سه شنبه ١۶ آذر بعد از مراسم روز دانشجو توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. گفتنی است بنا بر گفته برادر وحید نصرتی، این دانشجو با خانواده خود تماس گرفته و اعلام کرده است که در زندان اوین می باشد.

با وجود تهدیدات صورت گرفته از سوی نهادها و ارگانهای امنیتی - حکومتی مستقر در دانشگاهها جهت عدم برگزاری مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو، فعالان دانشجویی و دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور، دست به برپایی تجمعات و مراسم اعتراضی زده و در چندین مورد مورد هجوم و ضرب وشتم توسط شبه نظامیان بسیج و بازداشت توسط لباس شخصی ها قرار گرفتند.

در همین راستا، صدها نفر از دانشجویان دانشگاه هنر تهران (چهارراه ولی عصر) نیز، دست به تجمعی اعتراضی زده و با وجود فضای امنیتی بسیار شدید حاکم بر دانشگاه، دانشجویان به نشان همبستگی با دانشجویان زندانی، سرود "یار دبستانی" خوانده و پس از شعارهایی به حمایت از دانشجویان زندانی، پس از ساعتی، بدون خشونت به تجمع خود پایان دادند.

منابع دانشجویی از بازداشت دانشجویان بعد از مراسم و در حال خروج از دانشگاه خبر داده بودند.

همچنین از وضعیت دانشجویان بازداشتیِ دانشگاه امیرکبیر تهران و رازی کرمانشاه که روزهای ١۵ و ١۶ آذر بازداشت شدند، خبری منتشر نشده است.

 
http://hra-news.org/1389-01-27-05-26-23/5592-1.html

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options