Skip navigation.
Home

اشعار مولانا به وحدت، حقوق بشر و صلح جهانی دعوت می‌کند

چکیده : شنیدن در مورد مولانا در مورد همه یک نیاز است و تعالیم او تعالیمی ویژه است که در میان جهانیان ولوله افکنده است افکاری که هم‌اکنون در جهان به عنوان حقوق بشر و صلح جهانی مطرح است را مولانا صدهاسال پیش مطرح نمود.

همایش بین‌المللی مولانا بدون حمایت هیچ نهاد دولتی‌ای و با تقدیر از ۸ نفر از کسانی که در مورد مولانا فعالیت کرده بودند در سالن همایشهای نیایش برگزار شد
به گزارش ایلنا، شب گذشته پنجشنبه هشتم مهرماه همایش بین‌المللی مولانا در سالن همایش‌های بین‌المللی نیایش با حضور چون لی هان مدیرکل یونسکو و بسیاری از مولوی‌پژوهان و مولوی‌دوستان بدون حمایت دولت برگزار شد.
پروفسور حسین باهر اولین سخنران این برنامه بود که به عنوان دبیرکل نکوداشت به روی صحنه رفت و گفت: این برنامه را روح مولانا برگزار می‌کند و به جز چند شخصیت فرهنگی هیچ حامی دیگری نداشته است.
وی افزود: ما می‌خواهیم برخلاف همسایگانمان که براساس جسدمولانا کار میکنند و روز وفات وی را روز مولانا می‌دانند روز تولدش را جشن بگیریم ما به ایرانی، رومی یا بلخی بودن او کار نداریم مهم برای ما شخصیت وجودی مولانا است.
وی ادامه داد: مولانا ۴۰ نوع کار کرده است که هم‌اکنون نیز در هر ۴۰ نوع کاری که انجام داده است کارهایی می‌شود ولی ما در اینجا به ۸ نفر که در ۸ رشته مانند موسیقی، نقاشی، خط و… برای مولانا کار کرده‌اند تجلیل می‌گیریم.
باهر خاطرنشان کرد: سیکل عرفان هزار سال است و هم‌اکنون ۸۰۰ سال از تولد مولانا می‌گذرد و ما امیدواریم این ۲۰۰ سال نیز بگذرد تا مولانایی دیگر ظهور کند.
در ادامه پروفسور محمد امین استاد ادبیات و مولوی پژوه به روی صحنه رفت و گفت: مولانا محدود به زمان و مکان نیست و از جمله مباحثی که مولانا در سرتاسر دیوان‌های شعری خود به آنها پرداخته است مساله حقوق بشر و وحدت آدمی است.
وی افزود: مولانا به زبان تمسیل و داستان حرف‌های زیادی در جهت وحدت بشر و انسان‌دوستی زده است و معتقد است تعصب نتیجه خامی و بی‌خردی است.
این استاد ادبیات بیان کرد همه انسان‌ها در مسیر حق و حقیقت در حرکت و تعالی هستند مولانا می‌گوید مثنوی ما دکان وحدت است و معتقد است که اشعارش موجب وحدت بشر و ادراکات مشترک بشری هستند که این کلیدواژه‌ها محدود به زبان و موطن خاصی نیست.
وی اضافه کرد: افکار مولانا افکاری جهانی و مفید به حال بشر است و به عقیده من دانشمندان باید از مولانا که نام رومی او عالم‌گیر شده است و از اثر معروف او یعنی مثنوی معنوی که به تمام زبان‌ها ترجمه شده است (هرچند ترجمه کمی از محتوای آن را کاهش داده است) استفاده کرده و افکار او را به دنیا معرفی کند.
وی خاطرنشان کرد: شنیدن در مورد مولانا در مورد همه یک نیاز است و تعالیم او تعالیمی ویژه است که در میان جهانیان ولوله افکنده است افکاری که هم‌اکنون در جهان به عنوان حقوق بشر و صلح جهانی مطرح است را مولانا صدهاسال پیش مطرح نمود.
پروفسور امین در پایان قطعه‌ای برای حقوق بشر خواند که در آن به حقوق بشر که زادگاه آن ایران است اشاره نمود.
در ادامه سیدحبیب نبوی استاد ادبیات و مولوی‌پژوه به روی صحنه رفت و گفت: هر بیت مثنوی معنوی یک بسم‌الله است. در قرآن آغاز هر سوره‌ای با بسم‌الله شروع شده که کلمه‌ای پاک و معنوی است. مثنوی بسم‌الله خود را با بشنو آغاز می‌کند و بر این کلمه تاکید دارد.
وی سخن گفتن از دو جریان را سخت و مشکل دانست و گفت: از دو جریان سخن گفتن سخت و مشکل است یکی از شخصیت که در تاریخ نام و نشان چندانی ندارد و دیگر آن شخصیتی است که به قدری سخن در پیرامون او گسترده و فراوان و وسیع است که انسان نمی‌داند برای بهره‌ای از آن اقیانوس از کجا و چگونه سخن بگوید.
وی مولانا را یک شخصیت اقیانوسی نامید و ادامه داد: برای بهره‌گیری از این اقیانوس نمی‌دانم از کجا سخن بگویم که بتوانم حداقل از ساحل این اقیانوس ذره‌ای به شما بچشانم دوست دارم در اینجا در مورد سکوت مولانا صحبت کنم.
وی خاطرنشان کرد: مولانا اینهمه سخن گفته آن هم در چند اثر بسیار پرحجم و مفصل ولی همه سخنان او از سکوت اوست و تمام حرف‌ها و اشعاری که دارد بیان‌کننده سکوت مولانا است آنجا که می‌گوید فریادهای مرا، اربده‌های مرا بشنو می‌خواهد سکوتش را بیان کند و این سکوت همه دانایی اوست.
نبوی ادامه داد: سخنان مولانا از ناگفته‌های او نشات می‌گیرد. گاهی انسان از گفته‌های یک نفر می‌تواند بفهمد که او به چه سطح دانایی رسیده است ولی مولانا علاوه بر تمام گفته‌هایش ناگفته‌هایی دارد که در اشعارش مستتر است.
وی اضافه کرد: به عقیده من تمام اشعار مولانا ترشح یک اقیانوس است که در درون مولانا قرار دارد و مولانا یکی از هزاران را گفته است. مولانا در بیان بسیاری از موارد از یک خاموشی ژرف، سکوت بلند و پرحکمت حکایت می‌ند و این همه سخن او از سکوت اوست.
وی اذعان داشت: از سکوت او می‌توان حدس زد که ژرفای اندیشه او کجاست. مخاطبانش باید پشت حرف‌های او یک دنیای پرابهام بیابند. سوت او این دنیای رازآلود را حکایت می‌کند ولی کسی نمی‌تواند از یک شاخه به جمال کلی باغ پی ببرد حال ببینید این همین یک شاخه چگونه همه را مست و شوریده کرده است.
در ادامه این برنامه و بعد از اجرای گروه چکامه به خوانندگی بهرام گودرزی از دکتر حسین الهی قمشه‌ای (مولوی شناس)، دکتر کریم زمانی (محقق)، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (شاعر)، شهرام ناظری (خواننده)، علی جعفری (مدیر انتشارات امیرکبیر)، توفیق سبحانی (محقق و مولوی‌شناس)، عباس جمال‌پور (نقاش و نگارگر) و عبدالرفیع حقیقت (مولوی‌شناس) تقدیر به عمل آمد.

http://www.kaleme.com/1389/07/09/klm-33544

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options