Skip navigation.
Home

تقدیم به معلم شهید

نمی شناختمش. نه تا بحال او را ندیده بودم و نه از مرامش چیزی می دانستم. همین قدر می دانستم که معلم است؛ که چند سالی در زندان است، همین. اما نگاهش را دوست داشتم، بلاخره معلم بود، معلمی هم شغل انبیاست. در این مدت اخبارش را مدام می خواندم، شکنجه می شد، انفرادی می رفت و ...

دیشب یک قطعه فیلم از یوتیوب دانلود کردم که مربوط بود به فشار بر اقلیت های دینی و مخصوصا بهائیان در ایران. قصد داشتم برای امروز آن را اینجا آپلود کنم تا شما هم ببینید، اما خبر اعدامش را که شنیدم، آپلود فیلم را فراموش کردم. امروز هم ۵ نفر دیگر اعدام شدند و ما تنها افسوس خوردیم، سری تکان دادیم و دعا کردیم؛ مگر غیر دعا کاری می توانستم انجام دهم؟

برف نمی بارد اما، "كوه ها خاموش، دره ها دلتنگ"، و "راه ها چشم انتظار كاروانی با صدای زنگ". فرزاد رفت، شیرین هم رفت، بعد از مدت ها تحمل زندان رفتند، و "چه غریبانه رفتند". فرزاد "فرزندِ رنج و كار، گریزان چون شهاب از شب"، رفت و زندگی "چون آتشگهی دیرینه پابرجاست"

"دلم از مرگ بیزار است، ولی آندم كه نیكی و بدی را گاهِ پیكار است، فرو رفتن به كامِ مرگ شیرین است، همان بایسته ی آزادگی این است."

امشب، تلویزیون اعلام کرد که پنج نفر از اعضای یک گروهک تروریستی اعدام شدند. یکی از آن پنج نفر تو بودی. چه با افتخار هم اعلام کردند. تو هرکه بودی، هرکاری که کرده بودی، باید عادلانه محاکمه می شدی، اما در طی این مدت و با این بازداشت طولانی، تا مدتها بدون وکیل، حالا هم بی خبر اعدامت می کنند، فضای شهرت را پلیسی می کنند که کسی برایت سوگواری هم نکند. نمی دانم چه بگویم یا چه بنویسم، که این روزها "درد" زیاد شده است و درمانی نمی بینم. "ولیکن چاره امروز زور و پهلوانی نیست".

تنها می توانم دعا بخوانم، برای تو، برای شیرین، برای دوستان دیگرت، برای خودم، حتی برای آنان که اعدامت کردند، آنها که بازجوئیت کردند، آنان که تو را در قبر کردند و آنان که قبرهای مارا زیرورو کردند، دعا کنم که خداوند بساط ظلم و ستم را برچیند، حاکمان عدل و داد عنایت کند، و ایران را نورانی گرداند.


http://pen19.blogfa.com/post-215.aspx

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options