Skip navigation.
Home

پیام یک محکوم به اعدام به مردم ایران

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: علی صارمی زندانی سیاسی که اخیرا به مرگ محکوم شده است، پیامی خطاب به مردم ایران فرستاد. علی صارمی ۶۲ ساله پس از ۲٨ ماه بازداشت و بلاتکلیفی بدلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱٣۶۷ حکم اعدام خود را دریافت کرده است.
بازجویان وزارت اطلاعات علیرغم اینکه بدلیل شرکت در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی او را دستگیر کرده بودند علت دستگیری را از پرونده حذف کردند و اتهامات دیگری در پرونده او وارد کردند مانند؛ هواداری از سازمان مجاهدین، دیدار با فرزندش در قرارگاه اشرف در عراق، تبلیغ علیه نظام و اتهامات دیگر.
زندانی سیاسی علی صارمی در طی حاکمیت ٣۰ ساله این رژیم ۴ بار بازداشت شد و به مدت ۲۰ سال از عمر خود را در شکنجه گاه ها و زندان های این رژیم بسر برده است.

متن پیام علی صارمی به گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران به این شرح زیر است:
پیام زندانی سیاسی علی صارمی پس از ابلاغ حکم اعدام به او
بنام خدا
صبح امید که شد معتکف پرده غیب
گو برون آی که کار شبِ تار آخرشد

همزمان با اوج گیری قیام حق طلبانه مردم ایران برای نیل به آزادی و نجات میهن از دست استبداد دیکتاتوری, رژیم میخواهد با دستگیری و حتی اعدام شماری از مردم بیگناه به ایجاد رعب و وحشت در دل مردم و جوانان مبادرت ورزد؛ تا شاید بدین وسیله جلوی خشم واعتراض آنها را بگیرد. به همین دلیل با صدور حکم اعدامی که همین دیروز به اینجانب ابلاغ گردید چه بسا که پروژه قتل عامی دیگر را کلیک زده است آن هم درشرایطی که اینجانب حتی در چارچوب قضا و قانون همین رژیم هم مرتکب هیچ جرمی نشده مگر حضوری ساده برای ادای احترام و فاتحه ای برای زندانیان قتل عام شده در گورستان جمعی خاوران آن هم در دو سال و اندی قبل.
پر واضح است که حکم من هیچ مبنای قانونی نداشته و تنها میخواهند با اعدام اینجانب مردم و جوانان این میهن را مرعوب ساخته و آنها را در پیگیری مطالباتشان به وحشت اندازند. لذا در این ایام حسینی مناسب می بینم که یکبار دیگر از زبان سرورم آزادگان فریاد بر آرم که:
اگر آیین محمد و اکنون میهن ما جز با ریختن خون من و امثال من به سامان نمی رسد پس ای طنابهای دار مرا در بگیرید.
خون من قطعا از خون نداها و دیگر جوانان که روزانه بر سنگفرش های خیابان می ریزد رنگین تر نیست وجز بر حقانیت, جسارت وافتخار ما نمی افزاید، آن هم در ماه محرم و به دست شقی ترین آدم ها.
در انتها همه جهانیان وانسان دوستان را متوجه این موضوع می کنم که رژیم قصد دارد که من وامثال من و یا برخی از جوانان و زندانیان را به پای چوبه های دار بکشاند تا همانند ابن زیاد با نمایش اجساد آنها همه را مرعوب و متوحش سازد.
این را دادستان تهران, لاریجانی رییس مجلس و برخی مقامات جنایتکار رژیم برای ارعاب مردم با وقاحت تمام در تلویزیون هم اعلام کرده اند ولی تردیدی نیست که چنین احکام و تهدیدهایی کمترین خللی در آماده بودن من و هموطنانم برای تحقق ایرانی آزاد به وجود نمی آورد.
و به عنوان پدری که حدود ۲٣ سال از عمر خود را برای ازادی در این سرزمین و رژیم قبل و رژیم کنونی در زندان به سر برده است, به لاریجانی ها و دیگر جنایتکاران اعلام میکنم که:
گربدین سان زیست باید پاک,
من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه,
یادگاری برتر از بی بقای خاک
والسلام
علی صارمی زندانی سیاسی گوهردشت
نهم دیماه ۱٣٨٨

http://hranews.info/news/11379.aspx

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options