Skip navigation.
Home

محمد جواد لاريجاني: 80 درصد تخلفات از ديد كميسيون حقوق بشر مربوط به دستگاه قضائي ايران است

خبرگزاري فارس: مشاور رئيس قوه قضائيه خواستگاه عرصه چالش‌هاي حقوق بشري را حقوقي و مبتني بر قوانين بين المللي دانست و گفت: تخلفاتي كه آنها نام مي‌برند 80 درصد مربوط به نحوه عمل دستگاه قضائي ايران است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس محمد جواد لاريجاني ديروز در اولين همايش قضات دادسراي تهران و با عنوان حقوق بشر و چالش‌‏هاي جديد دنياي اسلام سخن مي‌‏گفت،به چالش‌‏هاي حقوق بشري مطرح شده از سوي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل عليه ايران اشاره كرد و گفت: خواستگاه عرصه اين چالشها مبناي كاملا حقوقي دارد و مبتني بر قوانين بين المللي است كه ما امضاء كرديم و متخلفي كه آنها نام مي‌برند 80 درصد مربوط به نحوه عمل دستگاه قضائي است.
وي با بيان اينكه قضات و دستگاه قضائي بايد نسبت به اين مسئله حساس باشند و مسئله را به صورت ريشه‌اي در نظر بگيرند و معاهدات بين المللي كه به رفتار سياسي ما در داخل كشور مربوط مي‌شود را مطالعه كنند،اظهار داشت: امضاء سندهاي بين المللي توسط ايران هسته اصلي تعهدات حقوق بشري ما با دنيا را تسكيل مي‌دهد.
لاريجاني تخلفات ادعا شده توسط اروپائيان عليه ايران را تخلفات حادثه‌اي در دستگاه قضائي كه يك قاضي ممكن است در يك شهرستان انجام دهد ندانست و اظهار داشت:ادعاي آنها ذاتي است، بعنوان مثال يكي از مواردي كه نهادهاي حقوق بشر دنيا ما را به نقض حقوق بشر متهم مي‌‏كند، بحث تغيير دين اسلام به بهائيت است.
وي افزود: مطابق بند 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر هر كس حق دارد در محيط‌‏هاي خصوصي وعمومي اعلام كند كه دين جديدي را پذيرفته است و دست به تبليغ آن بزند و نبايد به اين خاطر تحت فشار قرار گيرد، ولي چون اين موضوع با قوانين ما معارض است، به همين جهت اين كشورها به ما اعلام مي‌‏كنند كه چون شما به اعلاميه جهاني حقوق بشر پايبند نيستيد پس بطور ذاتي متخلف هستيد و به همين جهت مكانيزم‌‏هاي تنبيهي از جمله انواع تحريم‌‏ها را براي كشور ما در نظر گرفته‌‏اند.
وي افزود: از ديگر موارد مد نظر نهادهاي حقوق بشر در بحث نقض حقوق بشر در ايران، عدم امكان آزادي بيان است مثلا مي‌‏گويند كه شما جلوي سخنراني فلان روشنفكر در جمع دانشجويان و فعالان سياسي را گرفته‌‏ايد.
لاريجاني افزود:ادعاي مدعيان حقوق بشر تنها مبتني بر اغراض سياسي و دشمني نيست بلكه مبناي حقوقي دارد كه نموانيم به راحتي آنرا رد كنيم.
لاريجاني در ادامه به بحث وجود شكنجه در زندان‌‏هاي ايران از ديدگاه نهادهاي حقوق بشر دنيا اشاره كرد و گفت: بند 7 ميثاق بين‌‏المللي سياسي و مدني، به كار بردن هرگونه مجازات خشن را موقوف دانسته است و نهادهاي حقوق بشر، زندان را بهترين روش برخورد با فرد متخلف مي‌‏دانند.
وي خاطر نشان كرد: از ديگر مواردي كه نهادهاي حقوق بشري ما را به نقض حقوق بشر محكوم مي‌‏كنند، بحث حق انتخاب است كه مربوط به شوراي نگهبان است زيرا در ماده 25 ميثاق بين‌‏المللي سياسي و مدني بر اين نكته تاكيد شده است كه هر كس در هر شغل و منصبي حق انتخاب دارد، همه افراد صرف‌‏نظر از جنس، نژاد و رنگ پوست با هم برابرند اما در قوانين كشور ما آمده است كه فردي كه قائل به نظام جمهوري اسلامي و ولي فقيه نباشد، اجازه داوطلب شدن را ندارد بنابراين اين قانون از ديدگاه نهادهاي بين‌‏المللي نقض حقوق شهروندي است.
مشاور رئيس قوه قضاييه گفت:البته كساني كه چنين ادعاهايي را عليه كشور ما مطرح مي‌‏كنند، خودشان تعهدات بين‌‏المللي را زير پا مي‌‏گذارند و كارنامه سياهي در اين جهت دارند.
لاريجاني استراتژي‌‏ ملي كشورمان در زمينه چالش حقوق بشري ايران را مبتني بر چند روش دانست و گفت: راه حل اول اين است كه هيچ چيز را قبول نكنيم و بگوييم از كنوانسيون‌‏ها و ميثاقها خارج خواهيم شد، اما مدل دوم، اين است كه بگوييم چون اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين را امضا كرده‌‏ايم، به تعهدات خود عمل خواهيم كرد چون خلاف عهد عمل كردن، برخلاف مباني اسلامي است، بنابراين از باب مصلحت و اضطرار خود را با قوانين منطبق كنيم كه اين مدل صادقانه كار آمد نيست و توالي فاسد دارد و ما را در معرض تهاجمات قرار مي‌دهد.
لاريجاني با بيان اينكه در كشور ما هركسي كه كمترين تعرضي را به امور اسلامي داشته باشد گويي اين ملاك طرفداري از حقوق بشر است، بيان كرد: دشمنان ايران به برخي افراد در داخل جايزه صلح نوبل مي‌‏دهند تا به چنين چيزهايي در كشور پايگاه دهند.
مشاور رئيس قوه قضاييه در ادامه، همراهي مصلحتي و تلاش براي تغيير برخي ساختارها را يك مدل مناسب براي حل چالش حقوق بشر كشور عنوان كرد و گفت: معناي اين مدل اين است كه ما قوانين بين‌‏الملل را بشناسيم و از امكانات حقوقي و بين‌‏المللي براي كاهش تهاجمات استفاده كنيم، اين كار يك كار سخت است و براي اجراي اين مدل نياز داريم كه به قواعد بين‌‏المللي مسلط باشيم.
لاريجاني اظهار داشت: ما نبايد همواره گيرنده چارچوب‌‏هاي حقوق بشري باشيم بلكه بايد در وضع اين چارچوب‌‏ها نيز سهيم باشيم، در امر حقوق بشر كثرت‌‏هاي فرهنگي و اجتماعي يك اصل مهم است.
وي در ادامه عدم مشاركت ايران در طرح جديد بازسازي سازمان ملل را خطرناك توصيف كرد و اظهار داشت: سوق دادن مشاركت بيشتر اعضاي سازمان ملل در تصميمات اين سازمان جزو سياست‌‏هاي سازمان ملل است، به همين جهت در طرح بازسازي اين سازمان قرار است شورايي مسوول بررسي وضع حقوق بشر باشد كه به نظر مي‌‏رسد ايران هيچ سهمي در آن ندارد و اين امر بسيار خطرناك است.
لاريجاني در پايان با بيان اينكه جهان اسلام در زمينه حقوق بشر نسبت به ايران عقب است، گفت: هيچ كشور اسلامي تجربه چندين ساله مقابله با چالش حقوق بشر و عقل‌‏گرايي كشور ما را ندارد.

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8402020047

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options