Skip navigation.
Home

سعیده پورآقایی، قربانی دیگری چون ترانه موسوی

Saideh_PourAghai«موج سبز آزادی» در گزارشی نام و نشان یکی از قربانیانی را که اخیرا مخفیانه در قطعه‌ی ۳۰۲ بهشت‌زهرا به خاک سپرده شده، منتشر کرده است. وی دختر جوانی به نام «سعیده پورآقایی» است که سرنوشتی دردناک چون ترانه موسوی داشته است.

به گزارش «موج سبز آزادی»، «سعیده پورآقایی» همچون «ترانه موسوی» قربانی جنایت‌پیشگی برخی بسیجیان شده و پس از آن هم جنازه‌ی وی با اسید سوزانده شده و در نهایت بدون حضور خانواده‌اش به صورت مخفیانه در قطعه‌ی ۳۰۲ بهشت‌زهرا دفن شده است.

طبق این گزارش، سعیده دختر یک جانباز شهید به نام عباس پورآقایی بوده است و در یکی از شب‌هایی که در پشت‌بام خانه‌شان در خیابان دولت تهران مشغول الله‌اکبر گفتن بوده، از سوی نیروهای لباس شخصی وابسته به بسیج دستگیر شده است. بیست روز پس از آن، جنازه‌ی سعیده پورآقایی توسط مادرش در یکی از سردخانه‌های جنوب تهران شناسایی شده، ولی مسئولان از تحویل جنازه خودداری کرده‌اند.

این گزارش از قول مطلعان نقل کرده که سعیده پورآقایی پس از بازداشت مورد تجاوز وحشیانه قرار گرفته و سپس به قتل رسیده است. متجاوزان، جنازه‌ی وی را از زانو به بالا در اسید سوزانده‌اند تا آثار این جنایت شنیع به صورت کامل از بین برود. سپس خانواده‌ی وی را شدیدا تحت فشار قرار داده‌اند تا علت مرگ دخترشان را بیماری کلیوی اعلام کنند.

شنیدن این خبر موجب تعجب بستگان وی شده زیرا سعیده سابقه‌ی هیچ نوع بیماری نداشته است. در نهایت همین دروغ به افشای ماجرا انجامیده است. موج سبز آزادی خاطر نشان ساخته که ماجرای تاسف‌برانگیزی که بر سعیده رفته، از سوی برخی افراد مطلع شرح داده شده و این رسانه به دلیل مسائل امنیتی، از ذکر نام این افراد خودداری کرده است.

موج سبز آزادی در پایان گزارش خود نوشته که برخی اطلاعات تازه نشان می‌دهد اکثر کسانی که به صورت مخفیانه و بی نام و نشان در بهشت‌زهرا دفن شدند، دخترانی هستند که مورد تجاوز وحشیانه‌ی نیروهای امنیتی و شبه‌نظامی قرار گرفته‌اند و دفن شبانه‌ و غیرقانونی آن‌ها نیز برای جلوگیری از افشای ابعاد جنایات رخ داده صورت گرفته است.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4611626,00.html

روایتی از زندگی و بازداشت سعیده پورآقایی
پارلماننیوز: همزمان با انتشار خبر کشته شدن فردی با نام سعیده پورآقایی (آمایی) دختر جوانی که عنوان میشود اکنون پیکر او در یکی از قبور گمنام قطعه 302 بهشت زهرا دفن شده است، فردی با ارسال یادداشتی برای فراکسیون خط امام(ره) مجلس به روایتی از زندگی و بازداشت سعیده پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره) مجلس«پارلماننیوز»، دراین متن که با عنوان «دیروز همه گریستند»، نگاشته شده، آمده است:

سعید دو سال بود که دیگر پدر نداشت.اگرچه آن وقت هم پدرش نمی توانست خیلی پابه پای دخترش تکاپو و هیاهو داشته باشد.

جنگ از پدر سعیده جسمی بیمار به یادگار گذاشته بود که فقط "بود"

هرچه بود پدرش بود و کوله باری از خاطرات و خطرات جنگ

خاطراتی از 8 سال دفاع از ناوس ملت ایران و امید از اینکه ناموسش را بعد از او پاس خواهیم داشت.سعیده دو سال پیش پدرش را از دست داد.

آثار به جای مانده از سلاح های شیمیایی دیگر توانی برای ماندن در او نگذاشته بود و او باید می رفت و همسر و دختر نوجوانش را که یادگار سالهای جنگ و امام بود به ما میسپرد...ما چه کردیم؟!


Saideh_PourAghai_1


دیروز مراسم ختم سعیده بود.مراسم ختم که نه!مادرش بود و چند نفر از اعضای خانواده و مهندس میر حسین موسوی و البته فضایی از غم و اندوه و بهت و حیرت

سعیده برای همراهی با جنبش سبز فقط به پشت بام خانهاش می رفت نه برانداز بود و نه مخملی فقط الله اکبر میگفت

تا اینکه شبی آمدند سه زن و دو مرد بودند او را بردند، برای همیشه!

امانتدارش که دلبندش را برده بودند به همهجا متوسل شد تا یادگار همسر شهیدش را باز یابد اما هرچه تلاش میکرد کمتر به نتیجه میرسید، تا اینکه به درگاه یکی از اعضای نزدیک به رییس دولت متوسل شد و او هم راهنماییش کرد تا به پشت سردخانهای صنعتی رسید.

آری سعیدهاش را درآغوش گرفت اما چه سیاه و چه سرد

چرا دیگر از آن نشاط و شور نوجوانی اثری نبود؟!

دیروز همه گریستند
تاریخ انتشار: ٨ شهريور ١٣٨٨

http://www.parlemannews.ir/?n=3060

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options