Skip navigation.
Home

بهزاد مهاجر؛ دیگر شهید اعتراضات مدنی اخیر

Behzad_Mohajer پیکر بهزاد مهاجر، از جان‌باختگان اعتراضات مردمی اخیر ایران ظهر دیروز، شنبه، دهم مرداد ماه 88 در سردخانه کهریزک به خانواده‌اش تحویل داده شد.

بهزاد مهاجر، 47 ساله در جریان راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 خرداد ماه امسال مفقود شد و تا زمان تحویل جسد نشانی از وی در فهرست دادسرای انقلاب، زندان اوين و نیز مراکز درمانی موجود نبود.

خواهر وی پیش از این چند بار به کهریزک مراجعه کرده بود، اما اثری از جسد برادرش که سی و یکم خرداد تحویل پزشکی قانونی شده نیافته بود. بر طبق گفته‌های شاهدان عینی بر روی سینه‌ی بهزاد مهاجر آثار اصابت گلوله مشاهده شده است.

گفته می‌شود مراسم تشییع پیکر وی فردا برگزار خواهد شد.

http://www.schrr.net/spip.php?article4835


Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options